Додаток №1

до рішення районної ради

від    __________________

№    ___________________

 

Положення

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання

в школах естетичного виховання дітей  району

 

1. Загальні положення.

 

1.1.Це положення поширюється на позашкільні навчальні заклади, що належать до  спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста   району:

Вишгородська дитяча музична школа,

Гаврилівська дитяча музична школа,

Димерська дитяча музична школа,

Новопетрівська дитяча школа мистецтв.

1.2.   Плата   за   навчання    встановлюється    згідно    зі    ст.  26   Закону   України  «Про

позашкільну освіту» та  постанови Кабінету  Міністрів  України  від  25.03.1997 р.  № 260

«Про   встановлення   розміру   плати   за   навчання   у  державних  школах   естетичного

виховання дітей».

1.3.По  кожній  школі  на  бюджетний  рік  складається кошторис,  в  якому  визначаються

надходження батьківської плати за навчання.

 

2. Порядок внесення плати за навчання в школах естетичного виховання дітей району

 

2.1. Плата  за  навчання  вноситься  протягом  навчального  року  щомісячно  до  15 числа

кожного  місяця  за  поточний місяць. Учні,  батьки  яких  не  внесли  плату  за  навчання

до  вищезазначеної  дати,  до  занять  не  допускаються, а при систематичному порушенні

строку (більш двох місяців)  підлягають  виключенню зі школи.

2.2.У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів лікувального закладу та заяви батьків,  за перший місяць хвороби оплачувати 100%, за наступні – 50 %.

2.3.   Плата  за  навчання  може  вноситись  у  готівковій  та  безготівковій  формі  на

реєстраційний рахунок відділу за спеціальним фондом районного бюджету.

 

3.Пільги по оплаті за навчання в школах естетичного виховання дітей району

 

3.1.Пільги по оплаті за навчання надаються з дня подачі заяви та відповідних  документів,

що надають право на пільгу.

3.2. Звільняються від сплати за навчання на 100 %:

- діти із багатодітних сімей;

- діти із малозабезпечених сімей;

- діти – інваліди;

- діти – сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування.

3.3.Додаткові пільги за навчання в школах естетичного виховання району.

3.3.1..При наявності двох і більше учнів з однієї сім’ї, які навчаються у вищезазначених

школах, плата за навчання встановлюється:

- у розмірі  100 %  за   першого учня;

- у розмірі 50 % за кожного наступного учня.

3.3.2. Учням шкіл,  які одночасно навчаються  грі  на  другому музичному  інструменті

плата за навчання встановлюється :

- за перший інструмент - 100 % від плати за навчання, що наведено у додатку № 2 до рішення;

- за другій інструмент – 50 % від плати за навчання, що наведено у додатку №  2 до рішення.

3.3.3. Передбачені  цим  положенням    вищевказані   пільги   можуть   надаватися   лише

по одному із зазначених видів пільг за бажанням батьків.

 

3.3.4.Особливо  обдаровані  діти  по  результатах  першого півріччя та  рішенням педради

мають право на безкоштовне навчання (не більш 3 % від чисельності дітей на школу)

 

3. Планування та використання доходів від плати за навчання

в школах естетичного виховання дітей  району

 

3.1.Облік  видатків та надходжень  покладається  на централізовану  бухгалтерію відділу

культури і туризму Вишгородської районної державної адміністрації.

3.2.   Плата за навчання нараховується централізованою бухгалтерією відділу.

3.3.Плата   за   навчання   зараховується   до   власних   надходжень  бюджетних  установ.

Планування  витрат за рахунок  доходів,  одержаних  від  плати за  навчання:

 

-  заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці   -  92 %

 

- комунальні послуги                                                               -  5%

 

- придбання музичних інструментів                                      -  1%

 

- ремонт приміщень                                                                 -  1%

 

- матеріально-технічне забезпечення (послуги зв’язку та

телекомунікаційні, оплата добових під час службових

відряджень на учбові семінари, заходи, конкурси, інші

послуги)                                                                                   - 1%

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                     О.Й. Глущенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення районної ради

від    __________________

№    ___________________

 

Розмір щомісячної плати за навчання в Вишгородській дитячій музичній школі

Найменування інструменту, класу

Одиниця виміру

Розмір плати за одиницю виміру    (грн.)

Синтезатор

За 1 учня у місяць

70,00

Фортепіано

За 1 учня у місяць

100,00

Гітара

За 1 учня у місяць

90,00

Скрипка

За 1 учня у місяць

60,00

Духові інструменти, бандура, баян, акордеон

За 1 учня у місяць

50,00

Домра

За 1 учня у місяць

40,00

Сольний спів

За 1 учня у місяць

100,00

 

Розмір щомісячної плати за навчання в Димерській дитячій музичній школі

Найменування інструменту, класу

Одиниця виміру

Розмір плати за одиницю виміру  (грн.)

Синтезатор, фортепіано, гітара

За 1 учня у місяць

70,00

Скрипка

За 1 учня у місяць

50,00

Духові інструменти, баян, акордеон

За 1 учня у місяць

40,00

Бандура

За 1 учня у місяць

30,00

Сольний спів

За 1 учня у місяць

70,00

 

Розмір щомісячної плати за навчання в Гаврилівській дитячій музичній школі

Найменування інструменту, класу

Одиниця виміру

Розмір плати за одиницю виміру   (грн.)

Синтезатор, фортепіано, гітара

За 1 учня у місяць

30,00

Скрипка, духові інструменти

За 1 учня у місяць

20,00

Бандура

За 1 учня у місяць

15,00

Сольний спів

За 1 учня у місяць

25,00

 

Розмір щомісячної плати за навчання в Новопетрівській дитячій  школі  мистецтв

Найменування інструменту, класу, студії, відділу

Одиниця виміру

Розмір плати за одиницю виміру  (грн.)

Синтезатор, гітара

За 1 учня у місяць

70,00

Фортепіано

За 1 учня у місяць

80,00

Скрипка

За 1 учня у місяць

60,00

Духові інструменти

За 1 учня у місяць

40,00

Бандура

За 1 учня у місяць

30,00

Баян, акордеон

За 1 учня у місяць

50,00

Сольний спів

За 1 учня у місяць

80,00

Театральна студія

За 1 учня у місяць

40,00

Художня студія

За 1 учня у місяць

50,00

Хореографічний відділ

За 1 учня у місяць

120,00

 

 

Заступник голови ради                                                     О.Й. Глущенко