ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

31  січня  2017  року

 

№  34

 

 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

державної служби Вишгородської районної державної адміністрації

 

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:

 

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад державної служби Вишгородської райдержадміністрації:

- головного спеціаліста архівного відділу райдержадміністрації (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника);

- головного спеціаліста відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

 

 1. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у райдержадміністрації - головного спеціаліста архівного відділу райдержадміністрації (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника), головного спеціаліста відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника), згідно з додатками 1, 2.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Потапенко В. В.

 

                     Голова адміністрації                                    о/п                                       В. В. Савенок

 

Додаток  № 1

 

до розпорядження  голови  Вишгородської районної державної адміністрації

від 12 вересня  2017 року  № 460

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби 
категорії «В» -
головного спеціаліста архівного відділу Вишгородської

районної державної адміністрації (на час відпустки

по  догляду за дитиною основного працівника)

Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст архівного відділу Вишгородської районної державної адміністрації:

-  Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної галузі та діловодства в районі.

-  Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку галузі, готує керівнику відділу відповідні пропозиції.

-  Бере участь у розробленні проектів цільових програм, планово-звітної документації відділу.

-  Здійснює реалізацію законодавчих і нормативних актів, програм розвитку архівної справи.

-  Забезпечує збереженість, облік та раціональне розміщення документів в архівосховищі. Забезпечує виконання планових завдань та координує роботи, пов’язані із забезпеченням збереженості. Здійснює приймання, зберігання, раціональне розміщення документів в архівосховищі та забезпечує їх збереженість. Проводить перевірки наявності й фізичного стану документів, визначає потребу їх ремонту.

-  Оформлює підсумки роботи з перевіряння наявності та розшуку документів. Укладає топографічні покажчики на фонди архівосховища, здійснює топографування документів. Вносить зміни на підставі відповідних актів до облікових документів відділу.

-  Складає плани і звіти про роботу архівосховищ, їх паспорти.

-  Здійснює ремонт, оправлення, знепилювання, картонування документів.

-  Контролює температурно-вологісний та санітарно-гігієнічний режими зберігання, протипожежну безпеку в архівосховищах.

-   Консультує працівників відповідних структурних підрозділів підприємств, установ та організацій з питань забезпечення збереженості документів. Видає документи до читального залу та контролює своєчасне їх повернення до архівосховищ. Розміщує документи на місцях зберігання.

-  Забезпечує роботу з каталогізації документів, проводить облік закаталогізованих документів.

-  Здійснює ділові контакти з власниками документів особового походження з метою комплектування архіву, експертизу цінності, описування документів особового походження.

-  Здійснює роботу з описання документів, складання описів.

-  Складає та веде номенклатуру справ архівного відділу. Надає методичну і практичну допомогу архівним підрозділам та службам діловодства органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, у складі групи здійснює комплексні, контрольні, тематичні їх перевіряння, надає їм допомогу під час розроблення інструкцій з діловодства, складання номенклатур справ, описів справ.

-  Відповідає за ведення діловодства у відділі.
Веде журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, контролю температурно-вологісного режиму та інші.

-  Виконує запити юридичних і фізичних осіб, у т.ч. на платній основі.

-  Здійснює оприлюднення документів у засобах масової інформації, готує статті щодо висвітлення роботи архівного відділу на сайті райдержадміністрації та архівного відділу;

-  Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту;

Виконує інші доручення начальника архівного відділу.

 

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

 

Строк подання документів: до 09.10.2017.

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 жовтня 2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою 07300 Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 29

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Джус Оксана Василівна,

тел. (04596) 54-320,

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кваліфікаційні  вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

3

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок.

4

Особистісні якості

компетентність, наполегливість, креативність, уважність до деталей, дипломатичність та гнучкість, відповідальність, системність і самостійність в роботі, аналітичні здібності, дисципліна, вміння працювати з значним обсягом інформації, вміння працювати в колективі, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні  знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане з завданнями та змістом роботи державного службовця  відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Знання:

1) Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

2) Основні правила  роботи державних архівів України;

3) інші нормативні акти, що стосуються діяльності архівного відділу, державної служби, діяльності місцевих державних адміністрацій, запобігання корупції.

3

Технічні знання

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою.

 

4

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

       

 

 

Керівник  апарату  адміністрації                    о/п                             В. В. Потапенко

 

 

 Джус

(04596) 54-320

 

Додаток  № 2

 

до розпорядження  голови  Вишгородської районної державної адміністрації

від 12 вересня  2017 року  № 460

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби 
категорії «В» -
головного спеціаліста відділу управління персоналом
та організаційної роботи апарату Вишгородської районної державної адміністрації (на час відпустки по  догляду за дитиною основного працівника) Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Вишгородської районної державної адміністрації  бере  участь:

- у забезпеченні реалізації державної політики з питань кадрової роботи та з питань державної служби в апараті райдержадміністрації, сприяє проведенню цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації;

- у підготовці та виконанні плану роботи райдержадміністрації з питань, що віднесені до компетенції сектору;

- у оформленні в установленому порядку документів щодо призначення на посаду, звільнення з посад державних службовців райдержадміністрації;

- в організації заходів щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями райдержадміністрації декларацій (декларування доходів щодо себе та членів своєї сім’ї);

- у координації роботи щодо розроблення документів, які регламентують роботу з кадрами – посадові інструкції, розподіл обов’язків у структурних підрозділах райдержадміністрації;

- у здійсненні заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, додержання працівниками райдержадміністрації внутрішнього трудового розпорядку, проводить оформлення листків непрацездатності;

- у формуванні особових справ державних службовців райдержадміністрації, готує проекти розпоряджень щодо присвоєння чергових рангів державним службовцям;

- у підготовці відповідних документів для заохочення і нагородження державними нагородами та відзнаками райдержадміністрації кращих трудових колективів, працівників галузей народного господарства. Приймає участь в організації вручення нагород, веде відповідний облік;

- у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації кадрів, а також разом із структурними підрозділами райдержадміністрації організовує регулярне навчання працівників апарату.

Готує:

- документи для відряджень у межах району, України працівникам райдержадміністрації;

- проекти розпоряджень про надання відпусток працівникам райдержадміністрації;

Оформляє і видає службові довідки з місця роботи працівника;

Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів: до 09.10.2017.

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 жовтня 2017 року, початок о 11.00 год.

за адресою 07300 Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 29

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Джус Оксана Василівна,

тел. (04596) 54-320,

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кваліфікаційні  вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

2

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) вміння працювати в колективі.

3

Лідерство

1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

 

Професійні  знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про захист персональних даних».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане з завданнями та змістом роботи державного службовця  відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Знання:

Кодекс законів України про працю, Укази Президента України, постанови та  розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію кадрової роботи в підприємствах, установах.

3

Технічні знання

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою.

 

4

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

 

 

Керівник  апарату  адміністрації                 о/п                              В. В. Потапенко

 

  Джус

(04596) 54-320

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 31 серпня 2017 року № 430

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

державної  служби Вишгородської районної державної адміністрації

  Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України  від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:

 

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державної служби Вишгородської районної державної адміністрації головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.

 

 1. Затвердити умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби у райдержадміністрації головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації згідно з додатком.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Потапенко В. В.

 

 

Голова  адміністрації                                               о/п                                              В. В. Савенок

 

Додаток 

 

до розпорядження голови адміністрації

 

від  «_____» серпня  2017 року  №  _____

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» -

головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Вишгородської районної державної адміністрації,

Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Вишгородської райдержадміністрації забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової  підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру.

Веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення.

Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства.

Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

Забезпечує виконання нормативних, методичних та інструктивних документів щодо створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців на рівні відділу ведення Державного реєстру виборців Вишгородської районної державної адміністрації.

Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів: до 15.09.2017.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 вересня 2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою 07300 Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 29

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Джус Оксана Василівна,

тел. (04596) 54-320,

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кваліфікаційні  вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільно

Професійна компетентність

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Технічні знання

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

 

2

Знання сучасних інформаційних технологій

 

знання операційної системи Microsoft Windows XW, програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Libre Office, Open Offise. оrg.

 

3

Особистісні якості

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись;

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- орієнтація на обслуговування;

- вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні  знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

-  Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане з завданнями та змістом роботи державного службовця  відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Знання:

- Закону України «Про Державний реєстр виборців»; - Закону України «Про захист персональних даних»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закону України «Про всеукраїнський референдум»; - Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

- Закону України «Про вибори Президента України»;

- Закону України «Про вибори народних депутатів України»;

- Закону України «Про місцеві вибори»;

- Постанови ЦВК від 13 січня 2011 року № 6 «Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців»

 

 

Керівник  апарату  адміністрації                        о/п                       В. В. Потапенко

 

 

 

  

 

Захарченко

(04596) 22-034

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, 07300, Київська область, тел. (04596) 22-022, факс (04596) 22-526

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.       web: http:// www.vysh.gov.ua     код ЄДРПОУ 23569369

 

 

від 31.07.2017 № 7-17/2136

 

Національне агентство України

з питань державної служби

 

Інформація про

результат конкурсу

 

Відповідно до пунктів 59, 60 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» Вишгородська райдержадміністрація надає інформацію про результат конкурсу.

 

з/п

ПІБ

Посада

Загальна кількість балів

Дата, номер розміщення на офіційному

веб-сайті Нацдержслужби оголошення про проведення конкурсу

 

Примітка

1

Потапенко Вікторія Вікторівна

 

керівник апарату адміністрації

 

62,5

11.07.2017,

№ 32735

єдиний кандидат на посаду

 

 

 

Голова  адміністрації                                 (підпис)                             В. В. Савенок

 

 

 

 

 

Джус

04596 54-320

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  11 липня 2017 року    № 343

 

 

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної

посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату 

Вишгородської районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 17, 22, 23  Закону України «Про державну службу», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246:

 

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату Вишгородської районної державної адміністрації.

 

 1. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату Вишгородської районної державної адміністрації  згідно з додатком.

 

 1. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Вишгородської районної державної адміністрації забезпечити у встановленому порядку оприлюднення та передачу цього розпорядження до Національного агентства з питань державної служби України та до Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби України у місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

 

 1. Відділу організаційно – аналітичного забезпечення роботи голови, внутрішньої політики, преси та інформації апарату Вишгородської районної державної адміністрації забезпечити у встановленому порядку оприлюднення інформацію про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату Вишгородської районної державної адміністрації та умови проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Вишгородської районної державної адміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови Вишгородської райдержадміністрації Мельник М. Г.

 

 Голова адміністрації                                               (підпис)                                                                       В. В. Савенок

 

                   Додаток 

                            

до розпорядження голови адміністрації

 

від  «11»  липня 2017 року  №  343

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної  служби  категорії  «Б»  -  керівника апарату

 Вишгородської районної державної адміністрації,

Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Керівник апарату Вишгородської районної  державної адміністрації здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого головою Вишгородської районної державної адміністрації, та:

- організовує роботу щодо виконання покладених на апарат завдань з організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби та служби в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації;

- забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів;

- затверджує посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації;

- відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує своєчасне доведення розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів, посадових осіб і громадськості;

- створює робочі групи та комісії за участю спеціалістів  управлінь, відділів та інших служб для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які виносяться на засідання Колегії райдерж-адміністрації, нарад у голови райдержадміністрації та для виконання доручень голови райдерж-адміністрації;

- інформує голову районної державної адміністрації про діяльність органів місцевого самоврядування;

- координує роботу з кадрами в органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях;

- вживає заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади;

- забезпечує виконання планів роботи з кадрами в райдержадміністрації, вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативних актів з питань роботи з кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації;

- забезпечує підготовку планів робіт і заходів районної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого  самоврядування;

- забезпечує підготовку документів з питань нагород;

- забезпечує підготовку засідань Колегії районної державної адміністрації;

- організовує роботу комісій відповідно
до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи;

- організаційно забезпечує проведення перевірок щодо виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій;

- організовує надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування;

- організовує проведення комплексних перевірок та органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади);

- організовує та здійснює підготовку щодо проведення виборів усіх рівнів в межах компетенції райдержадміністрації

 

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», інших нормативно- правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису;

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби  (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, де особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка

 (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2016 року № 246) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

Строк подання документів для участі в конкурсі –
15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби;

Строк подання документів: до 25.07.2017.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

28 липня 2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою 07300 Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 29

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Джус Оксана Василівна,

контактний телефон:  (04596) 54-320,

адреса електронної пошти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, кімната  №  30

щодня з 09.00 год. до 17.00  год.,

у п’ятницю - з 09.00 год. до 15.30  год.,

обідня перерва – з 13.00 год. до  14.00 год.,

крім вихідних  днів  

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – магістр.

 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» не менше одного року.

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти - магістр.

Вища освіта: юридичного спрямування, державне управління.

 

2

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про адміністративні послуги»;
Закон України «Про вибори народних депутатів України»;
Закон України «Про вибори Президента України»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про місцеві вибори»;
Закон України «Про очищення влади»;
інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій, інші закони, укази та розпорядження  Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

 

3

Професійні знання

1) професійні і технічні знання у сферах розвитку державної служби, державного управління або управління людськими ресурсами;

2) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення та місцевому рівні та здатність до реалізації відповідних цілей;

3) володіння та оперування знаннями щодо забезпечення законності, охорони прав і свобод громадян, розуміння ролі місцевої державної адміністрації;

4) володіння інформацією щодо стану реалізації проголошених Президентом України реформ;

5) забезпечення взаємодії та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

 

4.

Спеціальний досвід роботи

-

 

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування,  вміння використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку.

 

6.

Особистісні якості

 

 

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

 

 

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

 

 

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

 

 

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін

 

 

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) оцінка і розвиток підлеглих;

6) вміння розв'язання конфліктів

 

8

Особисті компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

 

Заступник голови  адміністрації                       (підпис)                       М. Г. Мельник

 

 

Більше статей...