Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Вишгородська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй Вишгородською районною радою, серед яких найважливішими є виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району та інших районних цільових програм на відповідний рік, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку, сприяння інвестиційній діяльності на території району, забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму та інших, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Досягнення показників зазначених програм вимагає високого рівня відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення.

Організаційна робота районної державної адміністрації спрямовувалась на здійснення визначених чинним законодавством повноважень, розпоряджень, доручень голів обласної, районної державних адміністрацій.

Протягом 2016 року робота районної державної адміністрації проводилась відповідно до плану основних заходів на рік, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.12.2015 року та місячними планами.

У звітному періоді проведено 15 засідань Колегії районної державної адміністрації, на яких розглянуто 144 питання. За результатами їх розгляду видано 67 доручень та 68 розпоряджень районної державної адміністрації.

У структурі Вишгородської районної державної адміністрації функціонує 4 управління, 6 відділів, 1 служба, Центр надання адміністративних послуг, в апараті районної державної адміністрації - 6 відділів та одна окрема посада головного спеціаліста.

Відповідно до вимог пункту 3 статті 6 Закону України «Про державну службу» щодо дотримання співвідношення в державному органі посад категорії «А» і «Б» до його штатної чисельності не більше ніж 1 до 3, Вишгородською районною державною адміністрацією   сформовано штатний розпис, в якому на загальну (граничну) чисельність адміністрації, встановлену Київською обласною державною адміністрацією в кількості 135 одиниць, кількість керівних посад складає 45 одиниць.

На виконання частини 3 статті 6 Закону України «Про державну службу» та розпорядження голови адміністрації від 15 червня 2016 року №240 «Про упорядкування структури Вишгородської районної державної адміністрації» проведено заходи щодо приведення у відповідність структури апарату райдержадміністрації, а саме: ліквідовано сектор контролю та звернень громадян, сектор організаційної роботи, сектор кадрової роботи, сектор внутрішньої політики, преси та інформації, сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови; утворено відділ управління персоналом та організаційної роботи, відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови, внутрішньої політики, преси та інформації.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та з метою створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розпорядженням голови адміністрації від 26.02.2016 №63 у складі управління економіки створено відділ державної реєстрації у кількості трьох штатних одиниць.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі функціонує Центр надання адміністративних послуг при Вишгородській районній державній адміністрації. Роботу Центру забезпечують три фахівці (один керівник та два адміністратори).

Всього за 2016 рік до Центру надання адміністративних послуг звернулось 19681 особа.

Для вивчення й ґрунтовного аналізу проблемних питань, вироблення управлінських рішень, спрямованих на їх розв’язання, виконуючим обов’язки голови адміністрації щоп’ятниці проводились розширені наради за участю голови та заступника голови районної ради, заступника голови адміністрації, керівника апарату адміністрації, керівників структурних підрозділів адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, районних установ та організацій, голів місцевих рад району, представників засобів масової інформації. На оперативних нарадах розглядаються питання роботи підприємств у сфері газопостачання, енергопостачання та дорожнього господарства, проходження опалювального періоду, роботи закладів охорони здоров`я, щодо криміногенної та техногенної ситуації в районі, тощо.

Щопонеділка проводяться наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, на яких підводяться підсумки роботи попереднього тижня та визначаються завдання на наступний тиждень.

Для створення в районі умов всебічного розвитку громадянського суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості управлінського процесу при районній державній адміністрації діє громадська рада.

Відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації графіку перевірок здійснення виконкомами місцевих рад району делегованих повноважень органів виконавчої влади протягом 2016 року структурними підрозділами районної державної адміністрації проведено 11 перевірок виконання делегованих повноважень селищної, сільських рад з питань додержання вимог законодавства про звернення громадян, у сфері освіти, культури, соціального захисту населення, охорони здоров’я,  тощо.

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо неухильного дотримання та правового застосування законів та інших нормативних документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду спорів.

Протягом 2016 року до Вишгородської районної державної адміністрації надійшло 3597 документів. На контролі виконання (з урахуванням довгострокових) перебувало 535 документів. Зареєстровано та направлено 3245 вихідних документів. Районною державною адміністрацією протягом минулого року підготовлено та видано 640 розпоряджень з основної діяльності, 248 розпоряджень з кадрових питань та 118 доручень. Завдяки злагодженій роботі управлінь, відділів та взаємодією всіх структурних підрозділів районної державної адміністрації відпрацьовувалась і діяла система заходів здійснення щоденного контролю за виконанням документів.

Протягом 2016 року райдержадміністрацією постійно вживались заходи щодо удосконалення організації роботи із зверненнями громадян та створення належних умов для реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатись до посадових осіб райдержадміністрації та вищих органів влади, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушувалися у зверненнях.

У 2016 році до Вишгородської райдержадміністрації надійшло 2527 звернень громадян, що на 42 звернення більше, ніж за 2015 рік.

На особистий прийом до виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації звернулося 118 осіб. Продовжується практика виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації за місцем їх проживання, згідно затвердженого графіку.

За характером питань основне місце займають питання соціального захисту населення, які порушувались у 839 зверненнях громадян.

З метою отримання одноразової матеріальної допомоги до Вишгородської райдержадміністрації за 2016 рік в рамках районної комплексної програми «Турбота» на 2016–2020 роки звернулось 1186 осіб.

Крім того, велика кількість звернень надходила з питань виділення земельних ділянок, комунального господарства, житлової політики, тощо.

Ефективною формою роботи з громадянами є проведення «прямого телефонного зв’язку» керівництвом райдержадміністрації та керівниками районних установ. Це дає можливість мешканцям району зберегти час, вирішити питання, що їх хвилюють в телефонному режимі.

Постійно функціонує «Служба-05» – районна гаряча лінія оперативного реагування на звернення мешканців.

У 2016 році проведено перевірки виконання вимог додержання законодавства при розгляді звернень громадян у 25 місцевих радах району за результатами проведення яких встановлено, що роботі із зверненням громадян в місцевих радах приділяється належна увага.

З метою реалізації на території району Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Вишгородською районною державною адміністрацією проведено просвітницько-роз’яснювальну роботу з головами міської, селищної та сільських рад, структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, інститутами громадянського суспільства та населенням щодо роз’яснення правових засад та організаційних принципів реалізації закону.

Протягом 2016 року 46 назв вулиць в населених пунктах району змінено.

На переважній більшості масових заходів району проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо соціально-економічних реформ в Україні та соціальних ініціатив Президента України.

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації проводилась робота щодо організаційного забезпечення виборчого процесу в районі. Так, протягом липня проведена відповідна робота з підготовки і проведення 31 липня 2016 року голосування на проміжних виборах депутата Нижчедубечанської сільської ради у виборчому окрузі №5, передача відповідній виборчій комісії іменних запрошень, попередніх та уточнених списків виборців.

Виконуючи повноваження в галузі соціально-економічного розвитку розроблена Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району на 2016 рік, затверджена рішенням Вишгородської районної ради від 25.02.2016 №52-05-VII (з наступними змінами).

Райдержадміністрацією разом з місцевими органами виконавчої влади протягом 2016 року вживалися заходи, спрямовані на стабілізацію економіки Вишгородщини та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.

За 2016 рік зібрано до бюджетів усіх рівнів 761 404,1 тис.грн., що більше показників 2015 року на 48 832,8 тис. грн., або на 6,6 відсотка.

До місцевих бюджетів надійшло 398 425,8 млн. грн., що на 49 418,8 тис.грн. більше надходжень 2015 року, або на 14,2 відсотка.

Податковий борг до місцевого бюджету Вишгородського району станом на 01.01.2017 року збільшився до початку року на 24,4 млн.грн., або на 88,1%. і складає 37 488,6 тис. грн. Причиною росту заборгованості є несплата донарахованих сум податків управлінням доходів і зборів з фізичних осіб Вишгородської ОДПІ за результатами річного декларування громадян за 2016 рік. Податкова заборгованість без податкового боргу підприємств, які перебувають в процедурах банкрутства та по яких призупинено стягнення становить 33 615,0 тис.грн.

Згідно місячної звітності управління ДКСУ у Вишгородському районі до зведеного місцевого бюджету району надійшло за 2016 рік 714 728,3 тис.грн., що становить 110,9% до затверджених місцевими радами показників доходів на звітний 2016 рік. У тому числі:

- доходи загального фонду бюджету становлять 657 882,1 тис.грн., що становить 109,0% річних затверджених показників із змінами ;

- доходи спеціального фонду становлять 56 846,2тис.грн., або 138,9% до передбачених розписом показників на 2016 рік з урахуванням змін.

За 2016 рік до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло (без урахування офіційних трансфертів) 342 469,6 тис.грн. доходів, що становить 119,4% до планових показників передбачених на звітний період з урахуванням внесених змін. У порівнянні з 2015 роком доходи загального фонду зросли на 124 724,8 тис.грн., або на 57,3 відсотка.

          Показники доходів районного бюджету (без офіційних трансфертів) виконано за 2016 рік в обсязі 178 334,2 тис.грн., що становить 121,4% до передбаченого плану на звітний період. Надходження основного бюджетоутворюючого платежу - податку на доходи фізичних осіб забезпечено в сумі 177 383,0 тис.грн., що становить 121,2 відсотка до передбачених показників на звітний період. В цілому доходи районного бюджету зросли порівняно із відповідним періодом 2015 року на 48,6%, або на 58 362,4 тис.грн.

Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів району за 2016 рік становлять 56 846,2 тис.грн., що становить 138,9% до передбачених розписом показників на рік з урахуванням внесених змін. Доходи без урахування трансфертів становлять 34 264,9 тис.грн., офіційні трансферти – 22 581,3 тис.грн. У тому числі надходження бюджету розвитку району (без трансфертів) становлять 17 928,1 тис.грн., це 52,3% всіх власних доходів спеціального фонду.

За 2016 рік видаткова частина зведеного бюджету району (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана на 669,9 млн. грн., або на 93,4% до року, в т.ч. видатки загального фонду – на суму 517,5 млн. грн., або на 96,9%, видатки спеціального фонду – на 152,4 млн. грн., або на 83% до уточненого розпису на рік.

У порівнянні з 2015 роком видаткова частина загального фонду збільшена на 110,1 млн. грн., або на 27%, видаткова частина спеціального фонду збільшена на 40,3 млн.грн., або на 35,9%.

Видатки загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів Вишгородського району зросли в 2016 році на 15,6%, що пов’язано з ростом розміру мінімальної заробітної плати в 2016 році в порівнянні з 2015 роком. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживалися бюджетними установами в 2016 році в порівняння з 2015 роком зросли на 19,2%. Це зумовлено зростанням тарифів на теплову енергію, електроенергію та газопостачання в 2016 року.

У структурі видатків загального фонду за економічною сутністю (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2016 рік оплата праці з нарахуваннями становить 35,3% (182,8 млн. грн.), видатки на енергоносії – 6,2% (32,3 млн. грн.), медикаменти – 0,6%, продукти харчування – 2,5%, поточні трансферти органам управління інших рівнів, підприємствам – 3,7%, соціальне забезпечення –30,6 %.

У структурі видатків спеціального фонду найбільший відсоток займають капітальні видатки – 88,6% (135,0 млн. грн.), видатки на товари і послуги – 9,8%, на оплату праці – 1,1%.

Майже третину (31,7%) всіх видатків загального фонду, або 164, 2 млн. грн. становлять видатки на соціальний захист, 24,9% - на освіту, 10,7% - на охорону здоров’я, 10,7% - міжбюджетні трансферти та реверсна дотація, 8,0% - житлово-комунальне господарство, 6,5% - органи місцевого самоврядування, 4,0% - видатки на заклади культури, 1,4% - на фізичну культуру і спорт.

За 2016 рік завдяки заходам, направленим на першочергове фінансування захищених статей видатків в повному обсязі і у встановлені законодавством терміни виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ та проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії.

Промислові підприємства району протягом 2016 року реалізували продукції на суму 6 353,7 млн. грн. У порівнянні з 2015 роком обсяг реалізації продукції збільшено на 344,3 млн. грн., або на 5,7%.

Протягом 2016 року в усіх категоріях господарств району вироблено 1 285,6 млн. грн. валової сільськогосподарської продукції в співставних цінах 2010 року, що складає 94,6% до минулого року, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах 1 159,3 млн. грн., що складає 94% до 2015 року. Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 127,8 тис.тонн м’яса, що на 9,0 тис.тонн, або на 6,6% менше 2015 року. Одержано 27 721 тис. штук яєць курячих, це більше показників 2015 року на 7 913 тис. штук, або на 39,9%.

У будівельній галузі обсяг виконаних робіт за 2016 рік складає 756,2 млн.грн., що більше 2015 року у фактично діючих цінах на 353,7 млн. грн., або на 87,9%. У тому числі по інженерних спорудах 507,3 млн. грн., по будівлях –248,9 млн. грн., з них житлові – 129,1 млн. гривень.

Протягом 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію 113 106 кв.м житла, що на 35960 кв.м., або на 24% менше, ніж за 2015 рік. Питома вага району в загальнообласному обсязі введеного житла складає 5,5 (4 місце в області).

Видатки на ремонт доріг по спеціальному фонду бюджету району склали 18 901,1 тис. грн., у тому числі на капітальний ремонт спрямовано 18 890,1 тис. грн., на поточний – 11,0 тис. гривень. Видатки на ремонт доріг по загальному фонду зведеного бюджету району склали 1489,0 тис. грн. (поточний ремонт).

За 2016 рік обсяг капітальних інвестицій склав 2 065,36 млн. грн., що на 771,7 млн. грн., або на 27,2% менше, ніж у 2015 році.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2016 року склав 68,8 млн. дол. США. і скоротився з початку року на 0,7 відсотка. Питома вага інвестицій в загальному обсязі Київської області становить 4,2% і за обсягом інвестування район посідає 7 місце в області.

Станом на 01.01.2016 року створено 1805 нових робочих місць, або 100,2% річного завдання. Найбільше робочих місць створено в галузях: оптова та роздрібна торгівля – 374 місця; будівництво – 532 місця; діяльність транспорту, сільське, лісове, рибне господарство – 306 місць; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 154 місця; надання інших видів послуг – 221 місце; транспорт, складське життя – 52 місця.

Протягом 2016 року до Вишгородського районного центру зайнятості за отриманням соціальних послуг звернулося 1624 незайнятих громадяни, що на 14 осіб більше, ніж в 2015 році. Статус безробітних отримали 772 особи.

Впродовж звітного періоду на обліку в службі зайнятості перебували і отримували соціальні послуги 1808 незайнятих громадян, що на 2,4% більше, ніж у 2015 році.

Станом на 01.01.2017 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 772 безробітних, з них 528 отримують допомогу по безробіттю.

Протягом звітного періоду при сприянні служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 381 особу з числа незайнятих та безробітних громадян.

Рівень безробіття на 01.01.2017 року становить 0,7 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2016 рік становила 5 607 грн., що на 1277 грн., або на 29,5% більше, ніж за 2015 рік та перевищує середній показник по області на 378 грн., або на 7,2 відсотка (по області 5 229 грн.).

Станом на 01.01.2017 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району складає 249,4 тис.грн. Порівняно до початку року сума заборгованості зменшилась на 41,1 тис.грн., або на 14,1%.

Середній розмір пенсії в районі станом на 01.01.2017 року складає 1 929,81 грн., що становить 158,57% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. У порівнянні з 2015 роком середній розмір пенсії збільшився на 133,60 гривень.

На вирішення соціальних проблем мешканців району направлена і районна комплексна програма «Турбота», актуальною статтею витрат якої є адресна матеріальна допомога. Протягом 2016 року одноразову матеріальну допомогу отримали 1288 осіб на суму 1 млн.грн., що перевищує відповідні показники минулого року на 70 осіб профінансовано на рівні 2015 року, у тому числі для воїнів АТО та їх сім’ям надана допомога 331 особі на суму 254,7 тис.грн., для переселенців з окупованих територій – 40 осіб на суму 13,9 тис.грн.

За січень-вересень 2016 року роздрібний товарообіг склав 814,9 млн. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 84,6 млн. грн., або на 11,6%.

Протягом 2016 року обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах включаючи ПДВ) збільшився на 42,5% до 2015 року і становить 693,7 млн. гривень. Обсяг послуг, реалізованих населенню (у ринкових цінах) за 12 місяців 2016 року становить 171,7 млн.грн., що більше ніж за відповідний період 2015 року на 29,7 відсотка.

У цілому підсумки соціально-економічного розвитку Вишгородщини свідчать про наявність позитивної динаміки більшості галузей і сфер економіки району.

Рішенням сесії районної ради від 29.12.2015 №35-04–VІІ затверджено районний бюджет Вишгородського району на 2016 рік. Бюджет збалансовано за доходною та видатковою частиною.

План доходів загального та спеціального фонду районного бюджету затверджений на 2016рік з урахуванням змін у сумі 437826,422 тис.грн. виконано на 107,8 відсотка. Фактичні  надходження доходів районного бюджету за звітний рік становлять 472162,312 тис.грн., в тому числі офіційні трансферти – 284878,929тис.грн. В цілому порівняно із 2015 роком надходження до районного бюджету збільшились на 27,3 відсотка.

Доходи загального фонду виконані в обсязі 460674,562 тис.грн., що становить 107,0 відсотка до показників передбачених розписом доходів на рік з урахуванням змін. У тому числі доходи загального фонду без офіційних трансфертів становлять 178334,152 тис.грн., або 121,4% до затвердженого плану із внесеними змінами. Ріст надходжень до відповідного періоду минулого року становить 58362,419 тис.грн. або 48,6 %.

   У структурі доходів районного бюджету

 • податкові надходження становлять 99,5%, в абсолютному виразі-177521,062 тис.грн. (виконання становить 121,3% до затвердженого плану із змінами);
 • неподаткові надходження 0,5% або -813,090 тис.грн. (виконання становить 156,8% до затверденого плану із змінами).

Перевиконаня дохідної частини районного бюджету за 2016 рік становить -31391,694 тис.грн. Протягом звітного 2016 року відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України згідно рішень районної ради перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету в сумі 26342,458 тис.грн. направлено на збільшення асигнувань видаткової частини районного бюджету.

   Домінуюча частка податкових надходжень загального фонду забезпечена за рахунок закріпленого платежу – податку та збору на доходи фізичних осіб. Питома вага надходжень якого становить 99,5% від доходів без урахування трансфертів.

За звітний рік фактичні надходження основного бюджетоутворюючого  платежу склали 177383,057 тис. грн., що становить 121,2 відсотка до затверджених показників на рік із змінами. Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету району в порівнянні із звітним періодом минулого року становить 49,1%, або 58437,359 тис.грн. Збільшенню надходжень платежу сприяло встановлення єдиної базової ставки у розмірі 18 відсотків (замість двох, які діяли у 2015р. 15% та 20%), ріст розміру мінімальної заробітної плати, збільшення обсягів наданих послуг та виконаних робіт суб'єктами господарювання.

Найбільшими платниками податку, які збільшили відрахування ПДФО до бюджету району в січні-грудні 2016 р. порівняно із звітним періодом 2015 р. були:

ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна) на 3234,4 тис.грн.;

ТОВ «Київська  енергетична будівельна  компанія» на 3830,0 тис.грн.;

ТОВ «Перший столичний  хлібозавод» на 2398 тис.грн.;

ТОВ «Сандора» на 1521,0 тис.грн.;

Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго» на 1566,7тис.грн.;

ПАТ «Укргідроенерго» на 1355,4 тис.грн.;

ТОВ «Кен-Пак»(Україна) на 1222,0 тис.грн.

Кількість платників ПДФО станом на 01.01.2017 становить – 2815, ріст чисельності до 2015р. 296. В тому числі кількість платників юридичних осіб, які сплачували податок на доходи фізичних осіб зросла в порівнянні із звітним періодом 2015р.на 131 і становить 1718.

Решта податків забезпечують надходження на рівні 951,095 тис. грн. або 0,5 відсотка від обсягу закріплених і залучених доходів. В тому числі надходження залучених доходів до районного бюджету в звітному періоді становили наступні платежі:

- податок на прибуток підприємств спільної комунальної власності територіальних громад району в сумі 138,005 тис. грн.(156,8% до затвердженого річного плану). Темп приросту платежу до звітного періоду 2015р. становить 51,996 тис.грн. або 60,5%. Платниками даного податку в звітному періоді були наступні підприємства спільної комунальної власності району: КП УКБ «Вишгородрайбуд» ВРР-40,533 тис.грн., КП «Редакція газети «Слово»-59,038тис.грн., ВРКП «Комунальник»-6,316тис.грн., Вишгородська районна редакція радіомовлення-5,366 тис.грн., КП Вишгородське БТІ -3,904 тис.грн., КП Вишгородський профдезвідділ-0,171тис.грн., Вишгородська ЦРА №23-22,677 тис.грн. Основний  платник серед районних підприємств комунальної власності – ВРКП «Вишгородтепломережа» - за підсумками 2015 рОКУ отримав збитки (-646,0 тис.грн.) тому платежі в 2016р. не сплачував;

- частина чистого прибутку комунальних підприємств-становить 133,513 тис.грн., це 103,5% до затверджених із змінами річних показників. В порівнянні із 2015р. надходження платежу становлять 26,1%, тобто зменшились на 377,073 тис.грн. Причиною зменшення була збитковість у ІІ-ІУ кварталах звітного року основного платника ВРКП «Вишгородтепломережа, підприємством сплачено всього за І квартал-3,440 тис.грн. Іншими платниками даного платежу в звітному році сплачено: КП УКБ «Вишгородрайбуд» ВРР 28,447 тис.грн., КП «Редакція газети «Слово»-21,923тис.грн., КП Вишгородське БТІ -21,692тис.грн., Вишгородська ЦРА №23 – 25,979 тис.грн., Вишгородська районна редакція районного радіомовлення-13,321тис.грн., Вишгородське районне відділення профілактичної дезІнфекції-0,101 тис.грн.;

 - надходження від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності територіальних громад району становлять за звітний рік 437,720тис. грн., або 114,9% до річного плану із змінами. Платниками в 2016 році були: ВРКП «Комунальник»-100,0тис.грн., ВРКП «Вишгородтепломережа» -155,586 тис.грн. КЗ «Вишгородська ЦРЛ» - 103,130 тис.грн. Перевиконанню надходжень –в сумі 56,720 тис.грн. сприяло погашення заборгованості до бюджету за орендоване комунальне майно в 2015р. ТОВ «НСБ «Олімпік сіті»;

 - плата за надання адміністративних послуг надходить до районного бюджету з травня місяця 2016 року і становила в звітному періоді - 165,398тис.грн.,  в тому числі:

         -  адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців  та громадських формувань – 27,832 тис.грн., -

          - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 129,736 тис.грн.;

         - плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших адміністративних послуг становила 7,830 тис.грн.

Інші неподаткові надходження в звітному періоді становили 76,459 тис.грн. З них надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності - 3,197 тис.грн. (КЗ «Вишгородська ЦРЛ».). Основу інших надходжень становлять повернення коштів районних бюджетних установ (відділу освіти райдержадміністрації - 73,259 тис.грн. та КЗ «Вишгородська ЦРЛ» - 3,2 тис.грн.) за минулі роки згідно актів ревізії фінансової інспекції.

Доходи спеціального фонду районного бюджету

За звітний 2016 рік до спеціального фонду районного бюджету надійшло 11487,750 тис.грн., що становить 158,5% до затверджених розписом показників на рік.

Джерелами доходів спеціального фонду районного бюджету були :

-   неподаткові надходження в сумі-8949,231 тис.грн.та

-  офіційні трансферти в обсязі-2538,519 тис.грн.

Основними неподатковими платежами спеціального фонду в 2016 році стали власні надходження бюджетних установ. Загальний обсяг платежів становить -8882,179 тис.грн. (191,9% до передбаченого розпису та 104,2% до планових кошторисних призначень на рік із змінами).

В тому числі:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством-4381,965 тис.грн., що становить 102,4% до передбачених розписом показників. Ріст платних послуг до 2015року становить 151,311 тис.грн. або на 3,6%;

 - інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки та кошти отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів) становлять 4500,214 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних надходжень райбюджету становлять:

- 44,8%-надходження по установах охорони здоров’я (3979,025 тис. грн.),

- 36,1 % - надходження  по районних закладах установ освіти 3209,445 тис. грн.); 

- 8,9 % (791,2 тис.грн.) становлять надходження від установ культури;

- 15,3% забезпечують надходження інших установ ( територіального центру соціальної допомоги в дома -324,0тис.грн., соціального гуртожитку-8,773 тис.грн., фонду комунального майна в районі-384,815 тис.грн., фізичної культури і спорту-184,9 тис.грн.)

В цілому надходження власних доходів бюджетних установ в порівнянні із 2015 роком зменшились на 2457,626 тис.грн. або на 21,7%, в тому числі за рахунок зменшення отриманих інших джерел на 2647,709 тис.грн. (благодійних внесків установами освіти на -3476,315тис.грн.).

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (відраховуються районному бюджету в розмірі 15%) забезпечено в сумі – 67,052 тис.грн., що на 58,652 тис.грн. більше від затверджених річних показників. В порівнянні із відповідним періодом минулого року спостерігається зменшення надходжень платежу на 27,106 тис.грн. в зв’язку із зменшенням площ зміни цільового призначення земельних ділянок.

Офіційні трансферти

В 2016 році районним бюджетом отримано офіційних трансфертів від органів державного управління в сумі 284878,929 тис.грн. (99,5% від передбаченого плану на рік із змінами), в тому числі:

-   до загального фонду у вигляді субвенцій в сумі –282340,410 тис.грн., з них від органів державного управління-277472,659 тис.грн.

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 78380,215 тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 64608,937 тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -2857,993 тис.грн.;

- освітня субвенція - 80049,7 тис.грн.;

- медична субвенція - 45945,6 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 3831,745 тис.грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу  та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя -987,259 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І–ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали - 811,211 тис.грн.

 

З обласного бюджету отримано

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  отримано - 1825,2 тис.грн.;

- за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок року для облаштування кабінетів та придбання підручників -414,3 тис.грн.

- із місцевих бюджетів району Вишгородського міського, Димерського селищного та  сільських бюджетів Старопетрівського, Новопетрівського, Козаровицького, Гаврилівського, Глібівського, Демидівського, Жукинського, Нижчедубечанського, Катюжанського, Лебедівського, Лютізького, Сувидського, Пірнівського, Новосілківського, Хотянівського на фінансування поточних видатків установ  освіти та охорони здоров’я  отримано отримано 2628,250 тис.грн.

Офіційні трансферти до спеціального фонду районого бюджету отримані від місцевих рад району на проведення капітальних видатків районних установ, становили  -2538,519 тис.грн.

В тому числі у вигляді:

- субвенції на виконаня інвестиційних проектів від  Новопетрівського сільськолго бюджету-1923,0 тис.грн.

- інші субвенції - 615,519 тис.грн. отримані від Вишгородського міського та 5 сільських бюджетів (Козаровицького, Старопетрівського, Гаврилівського, Демидівського, Лютізького).

Із районного бюджету перераховано:

- інших субвенцій міському, селищному та сільським бюджетам на утримання дитячих дошкільних закладів, установ культури та органів місцевого самоврядування на суму – 33072,088 тис.грн.

У 2016 році освоєно коштів бюджету розвитку Вишгородського району на загальну суму 59 695,247 тис. гривень. Кошти розподілені наступним чином:

 • на виготовлення проектно-кошторисних документацій виділено 1 871,8 тис.грн., а саме:
 • - 810,5 тис.грн. на реконструкцію з прибудовою Вищедубечанської, Новопетрівської та Воропаївської ЗОШ, реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Старі Петрівці реконструкцію дитячого дошкільного закладу з розширенням в с. Пірнове;
 • - 41,1 тис.грн на будівництво спортивного майданчика в с. Литвинівка;
 • - 945,2 тис.грн. на капітальний ремонт ФАПів в с.Вахівка, с.Федорівка, с.Воронківка, с.Боденьки, підвального приміщення адмінбудинку, Старопетрівської ЗОШ, Вишгородської ЗОШ №1, фасаду Димерської, Демидівської, Нижчедубечанської, Ровівської, Катюжанської, Ясногородської, Литвинівської, Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», Синяківської, Новопетрівської, Глібівської, Лебедівської, Хотянівської, Любимівської, Руднє-Димерської ЗОШ, Вишгородської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, будинків культури в с. Савенки, . Пірнове, Толокунь;
 • 75 тис.грн. на капітальний ремонт дороги вул. Визволителів (1) – 20,438 тис.грн., вул. Визволителів (2) – 20,511 тис.грн., вул. Соборна (1) – 19,85 тис.грн., вул. Соборна (2) – 14,701 тис.грн.

- на проведення капітальних ремонтів на нових об’єктах виділено 29 140,4 тис.грн., а саме: ФАПу у с.Вища Дубечня, приміщень стаціонарного відділення постійного проживання в смт. Димер, терапевтичного та хірургічного відділень Вишгородської центральної районної лікарні, амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Демидів, приміщень (перепланування та встановлення перегородок в кабінетах для збільшення кількості робочих місць), даху стоматологічної поліклініки м. Вишгород, Вищедубечанської ЗОШ, даху та фасаду Вишгородської ЗОШ №1, Жукинської ЗОШ, Козаровицької ЗОШ, Лютізької ЗОШ, Димерської ЗОШ №1, Нижчедубечанської ЗОШ, Катюжанської ЗОШ, Старопетрівської ЗОШ, Новопетрівської ЗОШ, басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, дошкільного навчального закладу «Малятко» в с.Литвинівка, дошкільного навчального закладу ясла-садок «Лелеченя» в с. Катюжанка, будинків культури в с. Вахівка, Воропаїв, Сувид, Сухолуччя, Савенки, Катюжанка, шкільного автобуса Литвинівської ЗОШ.

- на проведення реконструкцій виділено 7 087,5 тис.грн., а саме: реконструкція поліклініки Новопетрівської районної лікарні, реконструкція з прибудовою спортивного залу при Новосілківськіій ЗОШ, реконструкція дошкільного навчального закладу «Веселка» в с.Гаврилівка, реконструкція котельні Димерського дошкільного навчального закладу ясла-садок «Зернятко», реконструкція з надбудовою та прибудовою ДНЗ «Барвінок» в с. Лютіж;

- на будівництво виділено 3 963 тис.грн., а саме: будівництво спортивного майданчика розміром в с. Литвинівка, улаштування спортивного майданчика на території Воропаївської ЗОШ, улаштування спортивного майданчика в с. Пірнове;

 • на придбання приміщень з прилеглою територією для забезпечення дітей дошкільним закладом 4 465 тис.грн.;
 • - на капітальне придбання обладнання та устаткування, у тому числі відповідно до районних цільових програм 6 263 тис.грн.;
 • інші видатки 2 238,2 тис. грн. (розроблення генеральних планів та топо-геодезичне знімання населених пунктів, проектні та вишукувальні роботи, тощо).
 • технічний нагляд з капітального ремонту Ясногородської та Любимівської ЗОШ 16,4 тис.грн.
 • субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділено 3 831,7 тис.грн., а саме: на капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Федорівка, на капітальний ремонт фасаду Литвинівської ЗОШ, на капітальний ремонт Ровівської ЗОШ, на капітальний ремонт будинку культури в с. Рудня-Димерська;
 • співфінансування в розмірі 10% 1 070,5 тис.грн., а саме: капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць на масиві «Дніпро» в м. Вишгород, реконструкція Димерської районної лікарні (головний корпус).

На виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 №1160-IV (далі – Закон), інших нормативно-правових актів, що регулюють питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з метою підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна державна адміністрація здійснила ряд заходів.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Вишгородської райдержадміністрації на 2017 рік затверджений головою адміністрації 15 грудня 2016 року за №72-1 та оприлюднений в районній газеті “Слово” від 24 грудня 2016 року №51 (5070), а також на сайті Вишгородської районної державної адміністрації за адресою www.vysh.gov.ua в розділі Регуляторна політика.

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, представників громадськості проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу оприлюднюються в районній газеті “Слово” та на сайті Вишгородської районної державної адміністрації за адресою www.vysh.gov.ua в розділі Регуляторна політика.

З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” районна державна адміністрація затвердила План-графік здіснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів Вишгородської райдержадміністрації та оприлюднила на сайті Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: www.vysh.gov.ua в розділі Регуляторна політика. Відповідно до вищезазначеного Плану-графіку протягом 2016 року відстеження результативності діючих власних регуляторних актів не здійснювалось.

На 2017 рік затверджені фінансові плани комерційним комунальним підприємствам Вишгородської районної ради, які планують отримати загальний прибуток в сумі 2 170,8 тис.грн.,а саме:

 • Вишгородське районне комунальне підприємство “Вишгородтепломережа” прибуток в сумі 1 682,5 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Редакція газети “Слово” прибуток в сумі 32,6 тис. грн.;
 • Вишгородське районне комунальне підприємство “Комунальник” прибуток в сумі 77,1 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Вишгородське бюро технічної інвентаризації” прибуток в сумі 99,7 тис.грн;
 • Комунальне підприємство “Вишгородське районне госпрозрахункове відділення профілактичної дезінфекції” прибуток в сумі 8,7 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва “Вишгородрайбуд” прибуток в сумі 182,3 тис. грн.
 • Комунальне підприємство “Навчально спортивна база” в сумі 87,9 тис.грн.

За результатами фінансової діяльності комерційних комунальних підприємств Вишгородської районної ради за 2016 рік 6 отримали чистий прибуток в сумі 408,0 тис. грн., 1 підприємство отримало збиток в сумі 1 612,0 тис.грн., а саме:

 • Вишгородське районне комунальне підприємство “Вишгородтепломережа” отримало збиток в сумі 1 612,0 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Вишгородська центральна районна аптека №23” отримало прибуток в сумі 6,5 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Редакція газети “Слово” отримало прибуток в сумі 84,1 тис. грн.;
 • Вишгородське районне комунальне підприємство “Комунальник” отримало прибуток в сумі 100,1 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Вишгородське бюро технічної інвентаризації” отримало прибуток в сумі 99,7 тис.грн;
 • Комунальне підприємство “Вишгородське районне госпрозрахункове відділення профілактичної дезінфекції” отримало збиток в сумі 0,6 тис. грн.;
 • Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва “Вишгородрайбуд” отримало прибуток в сумі 117,0 тис. грн.

Станом на кінець 2016 року з 57 населених пунктів району – 17 мають розроблені та затверджені Генеральні плани,в 26 населених пунктах Генеральні плани пролонговано рішеннями місцевих рад.

За 2016 рік розроблено та затверджено генеральний план для села Глібівка. Затверджено генеральний план для села Пірнове. Розроблено та передано на погодження генеральний план села Осещина.

Протягом 2016 року розроблено 143 детальні плани територій (107 в межах населених пунктів та 63 – за межами населених пунктів).

Розроблено та затверджено план зонування: місто Вишгород – рішення про затвердження від 28.01.2016р. № 5/11.

На 2017 рік до розроблення заплановано генеральні плани для наступних населених пунктів: Ровжі, Жукин, Сувид, Боденьки, Хотянівка, Литвинівка, Воропаїв, Гута-Катюжанська, Вахівка, Лютіж, Гута Межигірська.

Протягом 2016 року комунальними підприємствами району проведено заміну (ремонт) водопровідних мереж протяжністю 2,15 км, а також проведено щорічне технічне обслуговування майже 85 км водопровідних та 95 км каналізаційних мереж. Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивні висновок Державної експертизи на будівництво і реконструкція КНС №1, №2,№3 із заміною насосного обладнання в смт Димер. Роботи по розробці проектно-кошторисної документації щодо відновлення роботи артезіанської свердловини перенесено на 2017 рік. Окрім того, сформовані протягом 2016 року «Напрями та заходи перспективного розвитку Вишгородського району Київської області на 2016-2018 рік», передбачають ряд заходів спрямованих на покращення стану систем водопостачання та водовідведення населених пунктів району, за результатами поступової реалізації яких (в рамках належного рівня  їх фінансування) буде проведено роботи по будівництву артезіанських свердловин в населених пунктах району (Вишгород, Катюжанка, Козаровичі, Жукин, Старі Петрівці, Нижча Дубечня, Гаврилівка).

Внесено зміни до Програми забезпечення населення Вишгородського району якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки а саме: заплановано роботи по встановленню системи знезалізнення в шкільних та медичних закладах району. Зміни щодо суми необхідного фінансування на впровадження даних заходів внесено до районного бюджету.

Приведення в робочий стан існуючих водопровідних мереж - проводиться комунальними підприємствами району на постійній основі. Так протягом 2016 року комунальними підприємствами району проведено заміну (ремонт) водопровідних мереж протяжністю 2,15 км.

У Вишгородському районі обліковується 44 котельні, що забезпечують послугою теплопостачання населення району та бюджету сферу. 23 котельні використовують альтернативні види палива, що складає майже 56,1%:

         -22- котелень тверде паливо (дрова);

 -1- електрична (село Литвинівка).

Виконавчим комітетом Вишгородської міської ради розроблено проектну документацію по заміні елементів освітлення на нові енергозберігаючі лампи денного світла. Станом на 01.01.2017 р. проведено повну заміну освітлюючих приладів в місцях загального користування будинків за адресами: вулиця Шолуденка,5 та Шолуденка 6 в місті Вишгороді.

Забезпечення скорочення показників енергоспоживання у бюджетній сфері проводиться за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів наступного характеру:

Утеплення фасадів Козаровицької, Лютізької ЗОШ,капітальний ремонт Демидівської амбулаторії, Капітальний ремонт ФАПів в селах Вахівка, Федорівка (Ровівська сільська рада), Капітальний ремонт фасадів: Димерська ЗОШ, Демидівська ЗОШ, Нижчедубечанська ЗОШ, Ровівська ЗОШ, Катюжанська ЗОШ,  Ясногородська ЗОШ та Литвинівська ЗОШ. Проведено капітальний ремонт покрівлі в ЗОШ Нижча Дубечня, Жукин. Частково проведено капітальний ремонт покрівлі Катюжанської ЗОШ.

На вказані нижче об’єкти розроблено відповідну проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні висновки Державної експертизи та заплановано проведення робіт на 2017 рік наступні об’єкти: капітальний ремонт (утеплення фасадів) ФАПів в селі Вороньківка (Синяківська сільська рада) та Боденьки (Сувидська сільська рада), а також ЗОШ № 1 в місті Вишгороді та Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», а також ЗОШ в селах Лебедівка та Рудня-Димерська.

Окрім того протягом 2016 року теплопостачальними підприємствами району проведено підготовку (ремонт) мереж теплопостачання протяжністю 37 км. Замінено майже 300 метрів теплових мереж.

Протягом 2016 року проведено поточний ремонт автопавільйонів на зупинках громадського транспорту. З метою розвитку велосипедної інфраструктури виконується розроблення відповідної проектної документації завданням якої є об’єднання споруд для провадження підприємницької діяльності з майданчиками для вело паркування.

В галузі дорожньо-мостового господарства протягом 2016 року ліквідовано 105 км ямковості дорожнього покриття, що складає 15501 м.кв. Проведено заміну дорожнього покриття на автодорозі Київ-Вишгород-Десна протяжністю 15 кілометрів. Пофарбовано та впорядковано 35 одиниць зупинок громадського автотранспорту.

З метою вжиття заходів спрямованих на організацію безпеки дорожнього руху протягом 2016 року встановлено три одиниці камер відеоспостереження у місті Вишгороді Київської області (перехрестя проспекту Мазепи та площі Шевченка, а також проспект Шевченка,2д).

З метою організації безпеки дорожнього руху проводяться планові та позапланові перевірки дорожньо-мостового господарства на території району, стану дорожнього покриття, відповідності розміщення дорожніх знаків тощо. За результатами проведених перевірок протягом 2016 року виконано наступне:

встановлено 3 автоматичні засоби регулювання дорожнього руху (світлофори в селі Хотянівка – 1 одиниця та в селі Нові Петрівці – 2 одиниці. Розроблено проектно-кошторисну документацію на об'єкт проектування "Будівництво світлофорного об'єкту на автодорозі Київ- Овруч км 20+200 перехрестя з вулицею Шолуденка у місті Вишгороді". Проведено ремонт вуличного дорожнього освітлення в селі Старі Петрівці та заміну ламп вуличного освітлення в селах Старі Петрівці, Нові Петрівці (200 одиниць), Лютіж, Демидів.

Протягом 2016 року встановлено 200 одиниць нових знаків дорожнього руху в місті Вишгороді та понад 50 нових знаків в межах Вишгородського району Київської області. Додатково освітлено пішохідні переходи в селах Нові та Старі Петрівці. На повороті до сіл Новосілки та  Козаровичі встановлене світлове попередження про наближення до пішохідного переходу (тип № 4). Встановлено додатковий дорожній знак «Пішохідний перехід» в селі Демидів.

Відповідно Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіонбуду Від 21.10.2011 №244, згідно звернень замовників, які мали намір встановити тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства протягом 2016 року, оформлено 44 одиниці паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Контроль та моніторинг роботи організацій житлово-комунального господарства проводиться на постійній основі. В рамках підготовки до нового опалювального сезону підприємства житлово-комунальної галузі щотижнево звітуються про стан роботи підвідомчої галузі. На підставі поданої інформації відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства формуються та подаються планові звіти до обласного профільного Департаменту. Робота підприємств житлово-комунальної галузі під час проходження опалювального сезону контролюється відділом щоденно.

         Під час розроблення містобудівної документації населених пунктів району (генеральні плани сіл Пірнове, Осещина, Хотянівка, Литвинівка), враховується об’єкти природно-заповідного фонду, історичні та археологічні пам’ятки та об’єкти історико-культурної спадщини.

             Протягом 2016 року відкрито ново побудовану церкву в селі Глібівка  та розпочато будівництво недільної школи для Глібівчан. 

             Започатковано будівництво храму Київського патріархату в селі Нові Петрівці біля озера Канево.

             Відведено земельну ділянку для розміщення храмової споруди на території Демидівської сільської ради.

             Крім того, протягом поточного року, в рамках заходів спрямованих на дотримання законодавства у даному напрямку, приведено у відповідний стан 2 меморіальні комплекси, 34 пам’ятники та обеліски, а також 61 братська могила.

Протягом 2016 року ліквідовано понад 150 стихійних сміттєзвалищ, найпотужніші з яких були розміщені в наступних населених пунктах: Нові Петрівці, Лебедівка, Литвинівка, Димер, Старі Петрівці. Окрім того органами місцевого самоврядування проводиться роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення захаращень територій загального користування.

Окрім того, тривала роботащодо популяризації роз’яснювальної роботи серед населення вироблення єдиної лінії поводження з твердими побутовими відходами (збір безконтейнерним або контейнерним методом), з метою уникнення ситуацій створення в приватному секторі стихійних сміттєзвалищ, а також забезпечення стовідсоткового охоплення послугами зі збирання ТПВ районів приватної забудови, територій садових (дачних товариств) які безпосередньо впливають на кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Поступово оновлюються Схеми санітарного очищення населених пунктів розроблені у попередніх роках. Так протягом 2016 року такі Схеми  розроблено для сіл Богданівської сільської ради (Ритні, Рихта, Пилява, Богдани, Овдієва Нива) та села Толокунь.Роботи над Схемою санітарного очищення проводяться відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, Державних будівельних норм України ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 6.

Оновлені Схеми санітарного очищення території населених пунктіввизначають потребу впровадження максимально дієвих та ефективних засобів механізації сучасного технічного рівня збору сміття, оновлення контейнерного господарства, впровадження сучасних підходів та технологій в сфері поводження з твердими побутовими відходами, методики роздільного збирання побутових відходів, утилізації особливо небезпечних відходів, тощо.

         Протягом 2016 року відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства погоджено понад 1000 одиниць проектної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (села Гаврилівка, Синяк, Нові Петрівці, Сухолуччя, Богдани, селище Димер та інші населені пункти району). Окрім того розглянуто понад 900 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва за межами населених пунктів для учасників АТО.

         Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов виконується виконавчими комітетами місцевих рад району на постійній основі.

         Протягом 2016 року, з метою визначення комплексу містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства опрацьовано та надано понад 500 одиниць будівельних паспортів забудови земельних ділянок.         

         Для об’єктів житлового будівництва площею забудови понад 300 м.кв. відділом опрацьовано та надано 27 одиниць містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

         Рішенням сесії районної ради від 31.03.2016 року № 63-07-VІІ затверджено «Програму щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь та охорону земель у Вишгородському районі Київської області на 2016-2017 роки».

         Розпорядження землями державної власності органами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до ст. 122 Земельного Кодексу України.

Сучасний екологічний стан району характеризується інтенсифікацією використання земель під промислове і житлове будівництво. Суттєвий вплив на екологію має сусідство з містом Києвом: збільшується кількість шкідливих викидів в атмосферу, все більше ввозиться на територію твердих побутових і промислових відходів.

Вишгородською районною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями здійснюються заходи щодо забезпечення виконання вимог законодавства щодо конституційних прав громадян на захист життя і здоров’я у мирний час та в особливий період, вживаються відповідні заходи щодо захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим.

З урахуванням вимог Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 р. №409, на регіональному рівні розпорядженням Вишгородської райдержадміністрації затверджено нову редакцію Положення про Вишгородську районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та забезпечено її функціонування.

Плани роботи Вишгородської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розроблені.

У 2016 році проведено 18 засідань комісії, усі заплановані питання розглянуті.

Усі питання, рекомендовані до розгляду Київською обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розглянуто.

Розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 31 серпня 2016 року затверджено Положення про Вишгородську районну ланку територіальної підсистеми у єдиної державної системи цивільного захисту Київської області.

Зазначеним положеннями визначенні організаційна структура районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, функції структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади та територіальних органів міністерств і відомств в рамках ланки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. №774-10 «Про затвердження Порядку розроблення планів цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, областей, міст (районів у містах), районів та об'єктів економіки (господарювання) на особливий період та Порядку переведення єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду» в районі, розроблено плани цивільного захисту на особливий період.

На виконання постанови КМУ від 8 серпня 2015 р. №469 «Про затвердження положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» в районі видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.08.2016 №410 «Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту», яким створено 10 спеціалізованих служб, затверджено склад служб та положення про них, затверджено функції структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що визначені органами управління територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 жовтня 2013 р. №787 «Про затвердження порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», в районі розпочата робота щодо утворення формувань цивільного захисту.

Плани взаємодії між структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Вишгородським РВ ГУ ДСНС України в Київській області, його підрозділами при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій розроблено та затверджено.

У районі затверджений План основних заходів цивільного захисту Вишгородського району на 2016 рік, який виконано в повному обсязі.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.08.2015 року утворено районну евакуаційну комісію.

Комісією розроблений План евакуації населення при виникнення аварій на небезпечних об’єктах району, інші плануючі документи з питань евакуації.

Протокольним рішенням засідання Вишгородської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 липня 2016 року (протокол №9) зобов’язано структурні підрозділи адміністрації, органи місцевого самоврядування, виконкоми міської, селищної та сільських рад району визначити спроможність кожного окремого освітнього закладу, закладу культури на розміщення та забезпечення життєдіяльності евакуйованих осіб, скласти перелік приміщень, в яких можуть бути розміщені евакуйовані особи, наявність необхідних предметів та обладнання для забезпечення життєдіяльності евакуйованих осіб, поновити схеми евакуації та склад приймальних евакуаційних комісій. Одночасно надана вказівка відпрацювати алгоритм дій персоналу закладів та відповідальних осіб виконавчих комітетів органів самоврядування, у разі настання надзвичайної ситуації, для забезпечення прийому, розміщення та забезпечення життєдіяльності евакуйованих осіб. Забезпечити цілорічну можливість використання визначених приміщень закладів для прийому, розміщення та забезпечення життєдіяльності евакуйованих осіб.

Разом з тим, в вересні-жовтні 2016 року усіх навчальних закладах району проведені тренування з учнями щодо дій в умовах евакуації при настанні надзвичайної ситуації.

У районі на базі державних та комунальних закладів охорони здоров'я утворено медичну спеціалізовану службу цивільного захисту (далі - Служба).

В наявності плани реагування закладів охорони здоров'я району на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, терміни уточнення планів дотримуються.

Розроблено плани використання наявних сил та матеріальних засобів у разі виникнення прогнозованої надзвичайної ситуації, визначено заходи медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення адміністративно-територіальних одиниць району.

Заклади охорони здоров’я, що надають медичну допомогу, забезпечено подвійними лініями енергопостачання та автоматикою переключення, автономними джерелами електропостачання.

Визначено порядок матеріально-технічного і транспортного забезпечення системи екстреної медичної допомоги. Номенклатура та обсяги лікарських засобів, медичних виробів, спеціального майна і техніки, призначених для матеріального резерву, визначено з урахуванням прогнозованих для конкретної території надзвичайних ситуацій (обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення тощо).

Проводяться заходи щодо укомплектування місцевого резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення на базі лікувально-профілактичних закладів.

За рахунок закладів охорони здоров’я району (їх структурних одиниць), що включені до складу системи ЕМД завчасно створені і підготовлені спеціальні медичні формування з урахуванням можливих медико-санітарних наслідків прогнозованих НС в межах адміністративної території або у відповідності до завдань вищого керівного органу.

Бригади екстреної (невідкладної) медичної допомоги укомплектовані спеціальними медичними укладками (наборами), призначеними для одночасного надання екстреної медичної допомоги при ураженнях, які прогнозуються в межах адміністративної території.

Нормативи прибуття бригад екстреної (невідкладної) медичної допомоги виконуються.

Організовано проведення занять з підготовки сил системи ЕМД до дій з ліквідації медико-санітарних наслідків НС, в наявності документи планування, обліку (звітності). План підготовки виконується.

Вишгородська районна державна адміністрація постійно забезпечує реалізацію державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, виконуючи програми щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, здійснюючи загальне керівництво закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення. Також постійно вживаються заходи щодо збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, розробляючи прогнози їх розвитку та враховуючи їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

Освіта

Протягом 2016 року відділ освіти по загальному фонду профінансовано в обсязі 97 552,4 тис. грн., що на 13,5% більше порівняно з 2015 роком.

З загального обсягу фінансування видатки по захищених статтях бюджету склали 93 416,7 тис.грн. або 95,8% до затверджених кошторисних призначень на 2016 рік.

Видатки на заробітну плату працівникам закладів освіти, питома вага яких становить 73,3% в загальному обсязі видатків, збільшились в порівняні з 2015 роком на 11,4 % і склали разом з нарахуваннями на заробітну плату за 2016 рік – 71 332,3 тис. грн. (в т.ч. нарахування на заробітну плату – 12 767,9 тис.грн.). В межах зазначених видатків – виплачені стимулюючі надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення, інші виплати передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Заробітна плата працівникам загальноосвітніх навчальних закладів виплачується своєчасно. Фактів порушення вимог чинного законодавства щодо термінів виплати заробітної плати немає.

Тенденція до зростання заробітної плати обумовлена, як підвищенням посадових окладів працівників освіти згідно з вимогами чинного законодавства, так і ростом професійної майстерності та методичної грамотності вчителів, що підтверджується даними атестацій.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в 2016 році склали 14 523,3тис.грн., або 14,8% від загального обсягу фінансування.

З метою соціального захисту учнів 1-4 класів,  учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів та дітей учасників антитерористичної операції, які безпосередньо приймали та приймають участь в антитерористичній операції, згідно зі ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесією районної ради від 24.12.2015 №26-03-VII затверджена програма «Шкільне харчування».

За 2016 рік фактичні видатки проведені в рамках виконання цієї програми склали 6 442,8 тис.грн., або 6,6% від загального обсягу фінансування.

Крім того, за рахунок субвенцій Лебедівської, Новопетрівської та Старопетрівської сільських рад здійснювалось безкоштовне харчування учнів 5-11 класів і груп продовженого дня в 5 навчальних закладах.

Загальна сума витрат на харчування за рахунок субвенції цих сільських рад склала 955,4 тис.грн. або 1,0% від загального обсягу фінансування.

Виплачена допомога дітям-сиротам, які досягли 18-ти річного віку на суму 39,8 тис.грн., стипендії дітям переможцям та призерам конкурсів та олімпіад та педагогам, що їх підготували на загальну суму 93,8 тис.грн.

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Видатки на утримання шкільних автобусів (техобслуговування, страхові поліси на транспорт та водіїв і запасні частини) склали 949,1 тис.грн.

За 2016 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету профінансовано наступні видатки загальноосвітніх навчальних закладів:

 • вивіз сміття, дератизація, тощо – 328,7 тис.грн.;
 • придбання учнівських парт та шкільних меблів – 476,5 тис.грн.;
 • придбання господарчих товарів – 283,2 тис.грн.;
 • придбання канцтоварів, класних журналів, журналів для гурткової роботи, книги обліку, тощо – 202,5 тис.грн.;
 • ремонт комп’ютерної та орг.техніки – 17,5 тис.грн.;
 • передплата преси – 99,3 тис.грн.;
 • оплата послуг зв’язку та інтернету – 90,4 тис.грн.;
 • хлорилайн для басейну ДЮСШ – 120,1 тис.грн.;
 • заміна запчастин в комп’ютерній та орг. техніці – 70,8 тис.грн.;
 • обслуговування програмного забезпечення – 13,4 тис.грн.;
 • виміри опору ізоляції електромережі – 81,6 тис.грн.;
 • оплата витрат на відрядження – 89,9 тис.грн.;
 • одяг для дітей сиріт з дитячого будинку «Любисток» – 44,0 тис.грн.;
 • придбання вогнегасників – 16,5 тис.грн.;
 • оплата послуг місц.телебачення – 50,0 тис.грн.;
 • страхування дітей-сиріт – 2,4 тис.грн.;
 • повірка лічильників – 9,9 тис.грн;

За рахунок коштів районного бюджету проведено поточні ремонти в Димерській ЗОШ І-ІІІ ст., Любимівській ЗОШ І-ІІст., Ровівській ЗОШ І-ІІст., НВК «Гімназія «Інтелект», ВРДЮСШ на загальну суму 857,1 тис.грн.

За рахунок субвенцій Глібівської, Лебедівської сільських рад придбано матеріали та проведено поточні ремонти шкільних приміщень на загальну суму 119,5 тис.грн.

За рахунок субвенцій:

- Новопетрівсьської сільської ради – встановлено відеоспостереження в загальноосвітніх навчальних закладах села на суму 128,4 тис.грн.;

- Гаврилівської сільської ради – придбано штори для Гаврилівської ЗОШ І-ІІІст на суму 56,9 тис.грн.;

- Жукинської сільської ради – здійснено поточний ремонт комп’ютерного класу та придбано спортивний інвентар в сумі 13,0 тис.грн.;

- Демидівської сільської ради – придбано стенди для кабінету географії Демидівської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 5,0 тис.грн.;

- Лебедівської сільської ради – придбано хімреактиви для Лебедівської ЗОШ на суму 10,0 тис.грн.

Необхідною умовою якісної освіти є сучасна та досконала матеріально-технічна база навчальних закладів. Відділ освіти прагне створити належні умови для поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Основні зусилля тут направлені на проведення будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів приміщень навчальних закладів, забезпечення матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умов для організації навчально-виховного процессу.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації платних послуг навчальними закладами району за 2016 рік проведені видатки на загальну суму 1 519,0 тис.грн., в тому числі:

 • виплачено заробітної плати по загальноосвітніх закладах району на загальну суму 785,6 тис.грн.;
 • нарахування на виплачену заробітну плату склали 165,2 тис.грн.;
 • придбано електротовари, господарчі, будівельні та канцелярські товари на суму 80,1 тис.грн. (Вишгородська районна гімназія «Інтелект», Димерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Демидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Технічний ліцей НТУУ КПІ Вишгородської міської ради, Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа);
 • придбано мийки для кухонь на суму 4,9 тис.грн. (Старопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
 • придбано автошини та запчастини до автомобілів на загальну суму 28,2 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
 • придбані комплектуючі запчастини до комп’ютерної техніки на суму 10,0 тис. грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Технічний ліцей НТУУ КПІ Вишгородської міської ради);
 • придбано бензин на суму 50,1 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
 • придбано картридж на суму 1,5 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
 • придбано сценічне взуття на суму 21,6 тис.грн. (ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»);
 • придбано таблички та стенди інформації на загальну суму 7,8 тис.грн.. (Лютізька ЗОШ І-ІІІ ступенів);
 • придбано хлору на суму 52,9 тис.грн. (Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа);
 • придбано насос для дозування та теплолічильник на загальну суму 16,0 тис.грн. (Глібівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа);
 • проведена діагностика, страхування, технічний огляд автомобілів на суму 18,0 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа);
  • виготовлено дублікати атестатів та свідоцтв про освіту, здійснено передплату на суму 2,0 тис.грн. (ЗОШ району, міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
  • здійснено виплати за обслуговування, оновлення комп’ютерних програм та касове, банківське обслуговування, заправка картриджів, вогнегасників, розміщення інформації всього на суму 25,9 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, ЗОШ району, Вишгородська ЗОШ №1);
  • оплачено послуги «Укртелекому» та послуги по підписці на загальну суму 4,8 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Технічний ліцей НТУУ КПІ» Вишгородської міської ради, Новопетрівська ЗОШ №1, ВРГ «Інтелект»);
  • оплачено комунальні послуги та податки згідно чинного законодавством на загальну суму 244,4 тис.грн. (Новопетрівська ЗОШ №1, НВК «Гімназія «Інтелект», Гаврилівська ЗОШ, Вишгородська ЗОШ №1, Катюжанська ЗОШ, Старопетрівська ЗОШ, Технічний ліцей «НТУУ КПІ» Вишгородської міської ради, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»).

У 2016 році загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок інших джерел власних надходжень отримано 1 861,6 тис. грн., (в т.ч.в натуральній формі – 1 805,2 тис.грн.), а саме:

 • отримано телевізори на загальну суму 132,2 тис.грн. (Демидівська ЗОШ, Лебедівська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №3, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Хотянівська ЗОШ, Вишгородська районна гімназія «Інтелект», Гаврилівська ЗОШ, Катюжанська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №1, Вишгородська спеціальна школа «Надія»);
 • придбано бензин та дизельне паливо на загальну суму 251,7 тис.грн. (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, загальноосвітні школи району);
 • придбано шкільні меблі на загальну суму 303,6 тис.грн. (Вищедубечанська ЗОШ, Лютізька ЗОШ, Демидівська ЗОШ, Глібівська ЗОШ, Лебедівська ЗОШ, Нижчедубечанська ЗОШ, Ясногородська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», НВК «Гімназія «Інтелект», Гаврилівська ЗОШ, Катюжанська ЗОШ, Старопетрівська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №1);
 • придбано побутову техніку, електротовари на суму 12,7 тис.грн. (Демидівська ЗОШ, Жукинська ЗОШ, Ровівська ЗОШ, НВК «Гімназія «Інтелект», ВСШ «Надія»);
 • придбано шкільну двохстворну дошку на суму 12,2 тис.грн. (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», НВК «Гімназія «Інтелект», Вищедубечанська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №1);
 • придбано дитячий одяг (сценічний) та постільна білизна на загальну суму 22,0 тис.грн. (ДБ «Любисток», НВК «Гімназія «Інтелект»);
 • придбано книги на суму 18,9 тис.грн.(Новосілківська ЗОШ, Демидівська ЗОШ, Жукинська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Синяківська ЗОШ, Гаврилівська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №1, Старопетрівська ЗОШ, НВК «Гімназія «Інтелект»);
 • придбано куточки, стенди інформації на суму 25,9 тис.грн. (Синяківська ЗОШ, Демидівська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №1, Старопетрівська ЗОШ);
 • придбано спортивних товарів (монтаж) та спортивного одягу на загальну суму 121,1 тис.грн. (Глібіввська ЗОШ, Лебедівська ЗОШ, Жукинська ЗОШ, Старопетрівська ЗОШ, Гаврилівська ЗОШ);
 • придбано проекторів, принтерів та багатофункціональний пристрій на загальну суму 43,1 тис.грн. (Лебедівська ЗОШ, Хотянівська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Гаврилівська ЗОШ, НВК «Гімназія «Інтелект», Новопетрівська ЗОШ №1);
 • придбано ноутбуків на суму 54,5 тис.грн. (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Вищедубечанська ЗОШ, НВК «Гімназія «Інтелект», Новопетрівська ЗОШ №1);
 • придбано проекційний екран на суму 3,0 тис.грн. (Вищедубечанська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я );
 • придбані музичні та фото-товари, колонки мультимедійні на загальну суму 40,2 тис.грн. (Хотянівська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Вищедубечанська ЗОШ, Новопетрівська ЗОШ №1, НВК «Гімназія «Інтелект»);
 • поставлено огорожу на загальну суму 15,6 тис.грн. (Глібівська ЗОШ);
 • отримано та встановлено двері на суму 7,6 тис.грн.. (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», НВК «Гімназія «Інтелект»);
 • отримано мотокосу на суму 4,6 тис.грн.. (Демидівська ЗОШ, Хотянівська ЗОШ);
 • отримано мийки в їдальню на суму 3,0 тис.грн.. (Гаврилівська ЗОШ);
 • придбано робоче місце чергового на суму 3,0 тис.грн. (ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»);
 • придбано кондиціонер на суму 2,0 тис.грн. (методичний кабінет відділу освіти);
 • придбано капронові килими на суму 1,0 тис.грн. (комплексна дитячо-юнацька спортивна школа);
 • придбано багаторічні зелені насадження на суму 0,8 тис.грн. (Синяківська ЗОШ, Лебедівська ЗОШ);
 • придбані комплектуючі до комп’ютера та обладнання для інтернету на суму 2,3 тис.грн. (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Катюжанська ЗОШ);
 • господарчі та канцелярські товари, жалюзі на загальну суму 81,9 тис.грн. (Лебедівська ЗОШ, Синяківська ЗОШ, Демидівська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», НВК «Гімназія «Інтелект», Гаврилівська ЗОШ, Старопетрівська ЗОШ);
 • оплачено комунальні послуги на суму 14,5 тис. грн. (Гаврилівська ЗОШ);
 • придбано обладнання та зроблено монтаж до відеокамер на загальну суму 24,4 тис.грн. (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»);
 • придбано обладнання для кабінету хімії на суму 8,0 тис.грн.(Лебедівська ЗОШ);
 • придбано матеріалів для поточного ремонту на загальну суму 336,5 тис.грн. (Диммерська ЗОШ №1, Демидівська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Синяківська ЗОШ, Жукинська ЗОШ, Ровівська ЗОШ, Ясногородська ЗОШ, Вишгородська ЗОШ №1, Новопетрівська ЗОШ №1, Старопетрівська ЗОШ, Катюжанська ЗОШ);
 • оплачено за роботи по поточному ремонту на загальну суму 315,3 тис.грн. (ЗОШ району, Димерська ЗОШ №1, Демидівська ЗОШ, Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», Синяківська ЗОШ, НВК «Гімназія «Інтелект», Новопетрівська ЗОШ №1, Старопетрівська ЗОШ, Катюжанська ЗОШ, НВК «Гімназія «Інтелект», Вишгородська ЗОШ №1).

Для покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету проведені капітальні ремонти, придбані товари довготривалого користування, технологічне та холодильне обладнання, підручники.

Так, у 2016 році проведені капітальні ремонти по загальноосвітніх школах району на загальну суму 15 641,2 тис.грн., а саме:

 • капітальний ремонт даху Вишгородської ЗОШ №1 на суму 291,9 тис.грн.;
 • капітальний ремонт покрівлі фасаду на загальну суму 7 455,9 тис.грн. (Жукинська ЗОШ, Лютізька ЗОШ, Козаровицька ЗОШ, Вишгородської ЗОШ №1, Катюжанська ЗОШ);
 • капітальний ремонт Вищедубечанської ЗОШ на суму 594,1 тис. грн.;
 • капітальний ремонт фасаду на загальну суму 5 659,4 тис.грн. (Димерської ЗОШ №1, Новопетрівської ЗОШ №1, Старопетрівської ЗОШ, Нижчедубечанської ЗОШ, Ровівської ЗОШ, Литвинівської ЗОШ, Новопетрівської ЗОШ №2);
 • капітальний ремонт спортивних майданчиків (стадіону) ВСШ «Сузір’я» на суму 933,9 тис.грн.;
 • капітальний ремонт басейну Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи на суму 586,0 тис. грн.;
 • капітальний ремонт автобуса Литвинівської ЗОШ на суму 120,0 тис. грн.

Проведені видатки по оплаті технічного нагляду робіт по капітальних ремонтах загальноосвітніх навчальних закладах району на суму 268,9 тис.грн. (Вишгородської ЗОШ №1, Лютізької ЗОШ, Козаровицької ЗОШ, Любимівської ЗОШ, Ясногородської ЗОШ, Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи).

Проведені видатки по оплаті на влаштування спортивного майданчика Воропаївської ЗОШ на суму 1 301,0 тис.грн.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на загальну суму 630,1 тис.грн., а саме:

 • на капітальний ремонт Старопетрівської ЗОШ на суму 80,0 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт покрівлі та фасаду (Лебедівської ЗОШ, ВСШ «Сузір’я», Новопетрівської ЗОШ №3, Синяківської ЗОШ, Хотянівської ЗОШ, Любимівської ЗОШ, Ясногородської ЗОШ, Вишгородської ЗОШ №1, Димерської ЗОШ №1, Нижчедубечанської ЗОШ, Ровівської ЗОШ, Литвинівської ЗОШ, Демидівської ЗОШ, Глібівської ЗОШ, Руднє-Димерської ЗОШ, Катюжанської ЗОШ) на загальну суму 340,3 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт спортивних майданчиків (стадіону) ВСШ «Сузір’я» на суму 119,9 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи на суму 89,9 тис.грн.

Проведені видатки на реконструкцію з прибудовою спортивного залу Новосілківській ЗОШ на загальну суму 358,2 тис.грн.

Придбано товари довготривалого користування на загальну суму 1 351,1 тис.грн., а саме :

 • кабінети для оснащення опорного закладу Жукинської ЗОШ на суму 299,8 тис.грн.;
 • звукова та освітлювальна апаратура для ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» на суму 190,0 тис.грн.;
 • кухонне обладнання для шкільних їдалень на загальну суму 581,0 тис.грн.;
 • придбано підручників на суму 280,3 тис.грн.

Придбано товари довготривалого користування за рахунок субвенції Гаврилівської сільської ради, Старопетрівської сільської ради, Лютізької сільської ради та Лебедівської сільської ради на загальну суму 173,8 тис. грн.

Мережа дошкільних навчальних закладів району не повною мірою задовольняє потребу дітей на дошкільну освіту. У 13 дошкільних закладах району перебуває 2779 дітей дошкільного віку. На 100 дитячих місць припадає 148 дітей. Майже в усіх дошкільних навчальних закладах наповнюваність груп перевищує норми, встановлені Законом України «Про дошкільну середню освіту». Охоплення дітей від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою становить 87%.

Відсутні дошкільні навчальні заклади у селах: Нові Петрівці – 636 дітей дошкільного віку, Лебедівка – 72, Синяк – 136, Козаровичі – 86, Нижча Дубечня –75 дітей дошкільного віку. Заплановано розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва нових дитячих садочків у селах Нижча Дубечня (75 місць), Нові Петрівці (230 місць), Козаровичі (75 місць). У місті Вишгород проблему перевантаженості дошкільних навчальних закладів планується вирішити шляхом добудови нових груп у вже існуючих ДНЗ та побудовою нового дошкільного навчального закладу на 240 місць.

У 2016 році завершено будівельні роботи, оновлено обладнання для їдальні (124,0 тис.грн.) та відкрито додаткову групу в ДНЗ «Веселка» у с.Гаврилівка Вишгородського району.

На суму 4 465,0 тис. грн. придбано приміщення з прилеглою територією для подальшого відкриття ДНЗ в с. Лебедівка на 80 місць. Виготовляється документація щодо зміни цільового призначення об′єкту.

Здійснено реконструкцію котельні Димерського ДНЗ ясла-садок «Зернятко», де встановлено опалювальний котел з відповідним обладнанням (337,0 тис.грн.).

Завершено будівельні роботи та відкрито додаткову групу в ДНЗ «Малятко» у с.Литвинівка (1500,0, тис.грн.).

Проводяться роботи по реконструкції з добудовою дошкільного навчального закладу «Барвінок» у с. Лютіж, а також Димерського ДНЗ ясла-садок «Зернятко».

Здійснюється капітальний ремонт корпусу ясельної групи ДНЗ «Берізка» в с. Пірнове.

Виділено 2800,0 тис.грн та планується виділити у 2017р – 1400,0 тис.грн на добудову додаткової групи в ДНЗ «Лелеченя» у с. Катюжанка.

Охорона здоров’я

Діяльність галузі охорони здоров’я спрямована на покращення медичної допомоги населенню, оптимізацію мережі та удосконалення роботи закладів охорони здоров’я.

За 2016 рік кошторисні призначення склали 58 970,9 тис.грн., в тому числі Комунальний заклад «Вишгородська центральна районна лікарня» – 42 320,9 тис.грн. (медична субвенція – 33 160,5 тис.грн., залишок медичної субвенції – 1 003,55 тис.грн., районний бюджет – 7 244,25 тис.грн.), Комунальний заклад «Вишгородський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» – 16 650,0 тис.грн. (медична субвенція – 12 872,8 тис.грн., залишок медичної субвенції - 17,58 тис.грн., місцевий бюджет – 2 847,0 тис.грн.).

За 2016 рік збільшено фінансування за рахунок загального фонду, спецкоштів, капітальних видатків району та субвенції сільських рад на 22 204,452 тис.грн. (ВЦРЛ – 15 603,79 тис.грн., ВРЦПМСД – 6 600,62 тис.грн.), а саме:

- на покриття видатків оплати праці та нарахувань на оплату праці медичних працівників по КЕКВ 2111 – 4685,7 тис.грн. (ВЦРЛ - 3810,8 тис.грн., ВРЦПМСД - 874,9 тис.грн.) та по КЕКВ 2120 – 969,3 тис.грн. (ВЦРЛ - 776,5 тис.грн., ВРЦПМСД - 192,8 тис.грн.);

- на придбання матеріалів – 786,08 тис.грн. (ВЦРЛ – 222,38 тис.грн., ВРЦПМСД – 563,7 тис.грн. за рахунок залишку медичної субвенції, субвенції Новопетрівської, Козаровицької, Глібівської, Жукинської, Старопетрівської, Новосілківської, Пірнівської сільських рад);

- на придбання медикаментів і медичного інвентарю – 1 725,82 тис.грн. (ВЦРЛ – 1 507,72 тис.грн., ВРЦПМСД – 191,1 тис.грн. за рахунок залишку медичної субвенції, субвенції районного бюджету, субвенції Новопетрівської, Козаровицької, Жукинської, Старопетрівської, Нижчедучанської, Вищедубечанської, Хотянівської сільських рад, Вишгородської міської ради);

- додатково виділено кошти для забезпечення якісного харчування хворих в сумі 989,0 тис.грн.(ВЦРЛ);

- на покриття видатків по оплаті послуг, крім комунальних – 2131,04 тис.грн. (ВЦРЛ – 1817,0 тис.грн. а саме: поточний ремонт пологового відділення та проведення гідравлічного випробування автоклавів, технічного обслуговування медобладнання, проведення метрології, дослідження якості питної води, проведення технічного діагностування ліфтів, поточного ремонту ліфтів, поточного ремонту вузла обліку газу,оформлення свідоцтва на право власності на нерухоме майно; ВРЦПМСД – 314,04 тис.грн., а саме: поточний ремонт приміщення Лебедівської медичної амбулаторії, ремонт автомобіля, порубка дров, послуги по обслуговуванню опалювальних систем);

- на оплату теплопостачання - 110,9 тис.грн. (ВЦРЛ);

- на оплату видатків на водовідведення і водопостачання – 113,7 тис.грн.(ВЦРЛ);

- на оплату електроенергії – 405,7 тис.грн. (ВЦРЛ - 354,7 тис.грн., ВРЦПМСД - 14,0 тис.грн.);

- на оплату природного газу – 297,1 тис.грн. (ВЦРЛ – 272,1 тис.грн., ВРЦПМСД – 25,0 тис.грн.);

- забезпечення населення ліками на 500,0 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету (ВРЦПМСД);

- на навчання спеціалістів - 20,3 тис.грн. (ВЦРЛ – 8,0 тис.грн., ВРЦПМСД – 12,3 тис.грн.).

З районного бюджету КЗ «Вишгородська ЦРЛ» виділено кошти на проведення капітальних видатків в сумі 5 560,49 тис.грн., в т.ч.: на проведення капітальних ремонтів – 3 287,99 тис.грн. (Димерська РЛ, хірургічне відділення ВЦРЛ, дах стоматполіклініки) та на придбання основних засобів – 2 272,5 тис.грн. (обладнання для паталогогістологічної лабораторії, лапароскопічна стійка, 2 реанімаційні столики, кардіомонітор для новонароджених, термостат, стерилізатора парового та 2 стерилізатори повітряні).

З районного бюджету КЗ «ВРЦПМСД» виділено кошти на проведення капітальних видатків в сумі 3 912,82 тис.грн., в т.ч.: на проведення капітальних ремонтів –3 287,0 тис.грн. та на придбання  основних  засобів – 625,8 тис.грн., а саме:

- обладнання за рахунок Новопетрівської, Козаровицької, Старопетрівської сільських рад, коштів Вишгородського районного бюджету;

- капітальний ремонт Демидівської медичної амбулаторії, Вищедубечанської медичної амбулаторії ,Федорівської медичної амбулаторії.

Із загальної суми надходжень за 12 місяців 2016 року по ВЦРЛ від надання платних послуг направлено на придбання:

- матеріалів, обладнання та інвентарю (2210) – 162,4 тис. грн.;

- медикаментів та перев'язувальних матеріалів (2220) – 268,1 тис.грн.;

- оплата інших послуг (крім  комунальних) (2240) – 157,0 тис. грн.;

- інші платежі (2800,  2282) – 99,3 тис.грн.;

- оплата енергоносіїв – 277,9 тис.грн.;

- придбання основних засобів – 23,0 тис.грн.

Із загальної суми надходжень за 2016 рік по ВРЦПМСД від надання платних послуг (оренда)  направлено на:

- матеріали, обладнання – 2,4 тис.грн.;

- оплата інших послуг (крім комунальних) – 7,6 тис.грн.

Ці матеріали, інвентар та обладнання використані для забезпечення життєдіяльності закладів охорони здоров'я, що повністю не забезпечуються бюджетними коштами та фінансування діяльності госпрозрахункових підрозділів.

В натуральній формі за 2016 рік надійшло гуманітарної допомоги на загальну суму 1867,3 тис.грн. (ВЦРЛ – 1 270,2 тис.грн., ВРЦПМСД – 597,1 тис.грн.), у тому числі:

- матеріали, обладнання та інвентар – 250,4 тис.грн. (ВЦРЛ – 214,3 тис.грн., ВРЦПМСД – 36,1 тис. грн.);

- медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1446,1 тис.грн. (ВЦРЛ – 887,7 тис.грн., ВРЦПМСД – 558,4 тис.грн.);

- продуктів харчування на суму –133,3 тис.грн. (ВЦРЛ);

- надання послуг – 2,1 тис.грн. (ВРЦПМСД - 2,1 тис. грн.);

- оплата електроенергії – 0,5 тис.грн. (ВРЦПМСД - 0,5 тис. грн.);

- основні засоби - 34,9 тис.грн. (10,4 тис.грн. – комп’ютер, 12,4 тис.грн. - програмний продукт, 2,9 тис.грн. - монітор, 3,8 тис.грн. - ультразвукова ванна, 2,9 тис.грн. - ширма медична, 2,5 тис. грн. - кондиціонер).

За 2016 рік надійшло благодійних внесків в грошовій формі на рахунок в УДКСУ у Вишгородському районі всього 410,0 тис.грн. (ВЦРЛ), з яких 91,1 тис.грн. використано на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, 18,7 тис.грн. – на придбання господарчих матеріалів.

Всі матеріальні цінності використовуються закладами охорони здоров'я району для забезпечення їх основних функцій при наданні медичної допомоги населенню району.

З метою забезпечення пільгового зубного протезування окремих категорій населення на 2016 рік передбачено фінансування виконаних робіт в сумі 204,4 тис.грн. за рахунок:

- державного бюджету – 44,4 тис.грн., це постраждалі від аварії на ЧАЕС;

- районного бюджету – 120,0 тис.грн., це пенсіонери, ветерани праці, учасники та інваліди Великої Вітчизняної Війни та прирівняні до них що проживають в районі;

- міського бюджету – 40,0 тис.грн.

За 2016 рік використано всі кошти в сумі 204,4 тис.грн. на безоплатне зубопротезування громадян всіх категорій – 101 особі району.

З коштів, виділених на 2016 рік в сумі 1 825,2 тис.грн. з державного бюджету на безоплатне забезпечення ліками населення Вишгородського району, яке має пільги згідно закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи» протягом 2016 року кошти використано в повному обсязі.

Протягом 2016 року забезпечено надходження продуктів харчування для стаціонарних відділень лікарень району на загальну суму 1324,4 тис.грн., що на 305,8 тис.грн. більше, ніж за період 2015 року.

Культура

Протягом 2016 року за рахунок коштів бюджету розвитку Вишгородського району:

- після капітального ремонту відкрито 4 заклади культури, а саме:

 1. 24 червня 2016 року у с. Вахівка відкрито будинок культури та бібліотеку;
 2. 14 жовтня 2016 року у с. Воропаїв відкрито будинок культури.
 3. 5 листопада 2016 року у с. Сухолуччя відкрито будинок культури.
 4. 21 листопада 2016 року у с. Савенки (Абрамівська сільська рада) відкрито будинок культури;

- оновлено книжковий фонд Вишгородськї районної центральної бібліотечної системи у кількості 5113 примірників на загальну суму 180,0 тис.грн.;

- здійснено заміну одягу та сцени (куліси) Вишгородського РБК «Енергетик» на загальну суму 165,7 тис.грн.;

- придбано проектор та дошку для запровадження відеопереглядів, слайд-шоу для Вишгородської ЦБС на суму 16,0 тис.грн.;

- придбано принтер , ноутбук, радіомікрофони – 34,0 тис.грн.;

- придбано ноутбук для Гаврилівського будинку культури – 9,5 тис.грн.;

- придбання музичних інструментів (Вишгородська, Димерська, Гаврилівська дитячі музичні школи) – 53,2 тис.грн.;

- придбано лічильник тепла для Новопетрівської дитячої школи мистецтв – 13,9 тис.грн.

Проведено поточний та косметичний ремонт закладів культури:

- заміна вхідної групи дверей Вишгородський РБК «Енергетик» – 55,9тис.грн.;

- ремонт сходів у Вишгородській центральній районній бібліотеці – 32,4 тис.грн.;

- косметичний ремонт у фойє Вишгородського РБК «Енергетик» – 24,2 тис.грн.

Здійснено заміну лічильника тепла у Вишгородському РБК «Енергетик» – 5,1 тис.грн.

За 12 місяців 2016 року до єдиного книжкового фонду надійшло 6955 примірників книг та періодичних видань на суму 268,9 тис.грн., що на 4208 примірники більше і на 214,6 тис.грн. в порівняні з 2015 роком. З них книг – 6184 примірника на суму 259,1 тис.грн., періодичних видань –771 примірник на суму 9,8 тис.грн. Джерелами комплектування були:

 • бюджетні кошти - 4342 примірника на суму 180,0 тис.грн.;
 • Київська обласна бібліотека для дітей - 928 примірників на суму 65,8 тис.грн.;
 • Київська обласна бібліотека для юнацтва - 31 примірник на суму 1,8 тис.грн.;
 • дарунки спонсорів - 210 примірників на суму 6,0 тис.грн.;
 • взамін загублених читачами - 240 примірників на суму 4,5 тис.грн.;
 • внутрісистемний обмін - 433 примірника на суму 1,0 тис.грн.

До спеціального фонду за 12 місяців поточного року надійшло: орендної плати – 83 891,50 грн., що менше на 14 193,60 грн. в порівнянні з 2015 роком; платні послуги по клубним закладам – 31 845,00 грн., що більше на 14 122,00 грн.; батьківська плати по музичних школах району – 637 005,34 грн., що більше на 255 967,34 грн. в порівнянні з 2015 роком.

Отримано звання «народний» колективом «Червона калина» села Катюжанка.

Фізична культура та спорт

Діяльність мережі фізичної культури та спорту спрямована на удосконалення системи проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту, підготовку спортивного резерву та спортсменів високого класу, підвищення якості функціонування спортивних шкіл.

Протягом 2016 року відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів відділу освіти проведено такі заходи:

- районні змагання з баскетболу ;

- районні змагання з волейболу;

- районні змагання з функціонального багатоборства «Ігри патріотів»;

- крос «пам’яті героїв Чорнобиля»;

- шаховий турнір поколінь присвячений Дню Перемоги;

- «Веселі старти».

Крім того, учні взяли участь в обласних спортивно-масових заходах:

- обласний фестиваль «Динамо – дітям України»;

- третій обласний етап фестивалю «Футбольна надія Київщини» (команди 1-2 класів, 3-4 класів);

- фестиваль «Олімпійське лелеченя 2016»;

- обласний етап V Спортивних Ігор школярів України (волейбол, плавання, художня гімнастика, легка атлетика, футбол, настільний теніс, шахи);

- обласний етап змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»;

- обласні Олімпійські дні в місті Бровари.

11-12 березня у Білій Церкві відбувся відкритий чемпіонат Київської області з плавання, де команда Вишгородщини гідно представила район і посіла загальне почесне 2 місце.

У рамках співпраці з Федерацією триатлону України:

- 16 липня 2016 року відбулись Всеукраїнські змагання з триатлону під назвою VR Olympic Triathlon (м.Вишгород);

10 вересня 2016 року відбулися змагання з триатлону під назвю “VR GINTAMA IRON”.

У рамках співпраці з Федерацією велоспорту Украпїни у 2016 році проведені наступні заходи:

29 травня 2016 року (смт Димер-с.Сухолуччя) – жіночі велогонки міжнародного класу VR WOMEN ITT в рамках велогонки RaceHorizonPark 2016. Ці змагання підвищили рейтинг жіночої збірної України з шосейного велоспорту у відборі на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро;

12-14 серпня 2016 року (с.Сухолуччя) – Чемпіонат України в парній велогонці (чоловіки, жінки, юніори, юніорки) в рамках Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2016 рік Міністерства молоді та спорту України;

19 серпня 2016 року – Чемпіонат України в командній гонці на час (чоловіки, жінки, юніори, юніорки) в рамках Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2016 рік Міністерства молоді та спорту України.

В 2016 році збережена мережа фізкультурно-оздоровчих закладів, а саме: працюють 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, де під керівництвом 39 тренерів займаються 929 спортсменів з 13 видів спорту.

У дитячо-юнацькій спортивній школі відділу освіти працює 6 відділень, де займається 488 вихованців.

36 вихованців спортивних шкіл стали чемпіонами та призерами Всеукраїнських змагань (чемпіонати та першості України, Кубки України, Київської області). Підготовлено 5 спортсменів першого розряду, 8 кандидатів у майстри спорту України та 165 спортсменів масових розрядів. Також підготовлений один кандидат в майстри спорту міжнародного класу з плавання.

Збірні району з різних видів спорту взяли участь у 12 обласних та 27 Всеукраїнських змаганнях. Вихованки Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь в чемпіонаті Європи з вітрильного спорту, де посіли 7 місце.

Спортсмени району брали участь в чемпіонаті району з міні-футболу, в дитячо-юнацьких турнірах з футболу, баскетболу та інших видів спорту.

Футбольний клуб «Діназ» залучив 60 дітей до занять футболом, де працює 15 тренерів в 11 вікових групах; 16 дитячих команд, в яких займається понад 600 дітей. Спортсмени приймають участь в обласних, всеукраїнських змаганнях, чемпіонаті та першості м. Києва.

Вихованці Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту взяли участь у 2 кубках України та 15 Чемпіонатах України, де спортсмени школи вибороли 12 золотих медалей, 6 срібних та 10 бронзових. Чотири спортсмени ВР ДЮСШ з водних видів спорту входять до резервного складу збірних команд України з вітрильного спорту та веслування академічного. Два плавці Вишгородської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи також є членами резервного складу збірної команди України з плавання.

При відділеннях дитячо-юнацької спортивної школи функціонують групи для дітей сільської місцевості: з легкої атлетики у селах Катюжанка, Нові Петрівці, Жукин; з футболу у с. Демидів, смт. Димер, с. Нижча Дубечня; з волейболу в селах Гаврилівка та Лютіж; карате у с. Нові Петрівці, Лютіж, Гаврилівка, Пірнове, Новосілки. Їх кількість у порівнянні з минулим роком збільшилася на 3%.

Позитивні зрушення відбулися у фінансуванні районної «Програми розвитку фізичної культури і спорту у 2012-2016 роках». Протягом 2016 року використано 269,9 тис.грн. з районного бюджету та 352,2 тис.грн. зі спецфонду на розвиток фізичної культури та спорту. На ці кошти закуплено 2 човни та 2 двигуна (для супроводу дітей під час навчально-тренувального процесу), 2 тренажери для веслування та 1 катер.

Продовжується оновлення матеріально-технічної бази спортивної інфраструктури району. За рахунок коштів бюджету розвитку Вишгородського району:

- придбано обладнання для дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту на суму 222,1 тис.грн.,

- здійснено улаштування спортивного майданчика в с. Пірнове на суму 1 463,0 тис.грн.;

         - виготовлено проектно-кошторисну документацію (41,1 тис.грн.) та здійснюється будівництво спортивного майданчику розміром 42х22 м в с.Литвинівка на суму 1 198,8 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт і реконструкцію:

- спортивних майданчиків (стадіону) Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» на суму 933,9 тис.грн.;

- басейну Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи на суму 598,2 тис.грн.;

- спортивного майданчика Воропаївської ЗОШ на суму 1 301,00 тис.грн.;

- спортивного залу Новосілківської ЗОШ на суму 358,2 тис.грн.

Придбано та надано спортивний інвентар дитячим командам загальноосвітніх шкіл району: волейбольні м’ячі, спортивне екіпірування для відділення легкої атлетики та волейболу.

Материнство і дитинство

Головними рушійними важелями у справі охорони материнства і дитинства у районі є заходи, передбачені районною комплексною Програмою підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2014-2017 роки, яка затверджена сесією Вишгородської районної ради від 23.01.2014 №441-33-VІ, спрямовані на підтримку добробуту сімей з дітьми, забезпечення належної якості та рівня медичного забезпечення материнства та дитинства, раннє виявлення та попередження насильства у сім’ї, забезпечення гендерної рівності у родині, забезпечення права дитини на виховання в сім’ї або у випадку втрати батьківського піклування, у сімейному оточенні за принципом родинності, оздоровлення та відпочинок дітей.

Все починається з народження дитини. Тому пологовому відділенню комунального закладу «Вишгородська центральна районна лікарня» надається першочергова увага.

Відділення має повний набір необхідних приміщень. 80% палат переобладнані під палати сумісного перебування матері і дитини, є 2 пологові зали, операційна, палата інтенсивної терапії для новонароджених, яка обладнана та оснащена всіма необхідними виробами медичного призначення, апаратурою та інструментарієм.

В акушерсько-гінекологічному відділенні КЗ «Вишгородської ЦРЛ» створенні належні умови для народження дітей.

Активно впроваджуються сімейні та партнерські пологи (за бажанням батьків), жінкам з високим ступенем перинатального ризику згідно «Протоколів надання медичної допомоги» родорозрішення проводиться в Київському обласному центрі охорони здоров’я матері і дитини або в інших закладах ІІІ, IV рівня акредитації.

Важкохворі новонароджені діти переводяться в спеціалізовані відділення (інтенсивної терапії новонароджених та неонатології) Київської обласної дитячої лікарні в умовах спеціально-обладнаного реанімаційного автомобіля в супроводі лікаря-реаніматолога дитячого.

Для попередження народження дітей з вродженими вадами, всім вагітним проводиться пренатальна діагностика (УЗД діагностика, лабораторні обстеження, нагляд в жіночій консультації). В 2016 році УЗД двічі з терміном до 22 тижнів вагітності отримали 93,4% вагітних, народилось 69 дітей з вродженими вадами різних локалізацій, але ці вади не важкі.

У КЗ «Вишгородська ЦРЛ» достатньо сучасних апаратів ультразвукової діагностики, що значно покращує пренатальну діагностику стану плоду.

Сім’я та молодь

У районі розроблені єдині критерії ефективності діяльності суб’єктів соціальної роботи з дітьми, при підведенні підсумків роботи діяльності місцевих рад враховується стан роботи органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей.

У районі проживають 17990 дітей віком до 18 років. З них, потребують посиленої уваги з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування:

 • 163 дитини - сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • 312 дітей з особливими потребами;
 • 1961 дитина з багатодітних родин;
 • 285 дітей із 148 родин, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення, як малозабезпечені.

Молодих людей віком від 14 до 35 років в районі 21 347 з них:

 • 584 осіб, що звернулися до районного центру зайнятості як такі, що шукають роботу;
 • 71 особа – умовно засуджених;
 • 34 особи – ВІЛ-інфікованих.

Регулярно проводяться рейди у сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, їм надається консультативна та матеріальна допомога. На засіданнях виконавчих комітетів заслуховуються питання утримання та виховання дітей у таких сім’ях, приймаються відповідні рішення в інтересах дітей. У районі розроблені єдині критерії ефективності діяльності суб’єктів соціальної роботи з дітьми і під час підведення підсумків роботи місцевих рад враховується стан діяльності органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей. За звітний період здійснено перевірку роботи органів опіки та піклування 13 сільських рад, а саме: Лютізької, Старопетрівської, Литвинівської, Вахівської, Любимівської, Воропаївської, Жукинської, Лебедівської, Катюжанської, Абрамівської, Сувидської, Гаврилівської щодо запобігання дитячій бездоглядності та злочинності, захисту житлових та майнових прав дітей.

Для координації роботи суб’єктів соціальної роботи з метою вжиття невідкладних заходів для запобігання соціального сирітства службою у справах дітей та сім’ї 15.04.2016 року проведено семінар-практикум на тему «Про першочергові заходи щодо реалізації державної політики з метою соціально-правового захисту дітей», підготовлено буклети з інформацією використання в роботі, засідання батьківського університету у Старопетрівській ЗОШ «Сім’я і школа: дитинство без жорстокості та насильства».

На обліку центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебуває 352  сімей, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 707 дітей. Охоплено соціальними послугами 362 сім’ї, які виховують 486 дітей. Їм надано 1361 соціальних послуг різноманітного характеру (інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-економічні, юридичні, соціально-медичні, психологічні). Під соціальним супроводом перебували 35 сімей, в яких виховується 67 дітей, вони отримали в ході супроводу  718 соціальних  послуг.

Ведеться єдиний банк даних сімей, в яких існує ризик передачі дитини до дитячих державних закладів. Завдяки вчасному виявленню та взяттю під соціальний супровід сімей з дітьми, в яких загрожувало відібрання дітей та влаштування їх у державні заклади, протягом 2016 році вдалося змінити ситуацію на краще у 8 сім’ях (18 дітей), які перебували у складних життєвих обставинах. Вжиті заходи соціального захисту дітей, які проживають у цих сім’ях дали можливість створити умови для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

У районі здійснюється медико-соціальний супровід сімей з дітьми першого року життя, які перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання соціальних послуг. Троє дітей із трьох сімей взято на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах (Карпенко Д.О., Михальченко М.А., Пустовий Д.С.). В одній сім'ї здійснення соціального супроводу не дало позитивних результатів, органом опіки та піклування Лютізької сільської ради прийнято рішення про доцільність позбавлення батьківських прав, подано позов до суду (Карпенко Д.О.). На даний час дитина має відповідний статус та перебуває під опікою.

Протягом 2016 року соціальні послуги надавалися 24 сім’ям, три з них перебували під соціальним супроводом. Здійснення соціального супроводу у 13 сім’ях (Дзядуків, Губарєвих, Шаль, Библівих, Лисенок, Карпенко, Цуруль, Безсмертної, Моглан, Клочко, Шевченко, Василець, Гурковської) не дало позитивних результатів, органами опіки та піклування Вишгородської міської ради, Вишгородської райдержадміністрації прийняті рішення, подані позови до суду про позбавлення батьків батьківських прав чи відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. За результатами рішень суду 16 дітей отримали відповідні статуси, 12 дітей влаштовано в сімейні форми виховання, 4 дітей – до державних закладів. 5 дітей із однієї сім'ї (Клочко), в яких мати померла, а батько знаходиться в місцях позбавлення волі, влаштовані до державних закладів, на даний час подано позовну заяву до суду про доцільність позбавлення батька дітей батьківських прав.

Одним із пріоритетним напрямком роботи служби є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на влаштування у сімейні форми виховання. Завдяки послідовній, системній роботі щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей, які позбавлені батьківського піклування, у районі намітилася стійка тенденція щодо захисту права дитини-сироти на проживання у сімейному оточенні.

Станом на 01.01.2017 року у районі функціонує 5 прийомних сімей, у яких виховується 6 прийомних дітей. Продовжують функціонувати два дитячих будинки сімейного типу Кушніренків, де виховується 6 дітей-сиріт та 3 власних дітей та Бондаренків, де виховується 5 дітей-сиріт та 3 власні дитини. У дитячому будинку «Любисток» 14 вихованців, з них 1 особа з числа дітей-сиріт. 116 дітей проживає у сім’ях громадян під опікою, піклуванням. Служба у справах дітей та сім’ї здійснювала контроль за умовами проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено 142 обстеження з метою недопущення порушень прав дітей. У результаті проведених обстежень порушень прав та інтересів дітей не виявлено.

Під час соціального супроводження прийомні сім’ї отримали 604 індивідуальних послуг: 167 – прийомні батьки, 437 – діти. Членам дитячих будинків сімейного типу надано 610 послуг: 155 прийомним батькам, 455 дітям.

 

Влаштування дітей у сімейні форми виховання

Роки

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

% охоплення дітей сімейними формами виховання

2010

176

73,3

2011

169

78, 1

2012

164

81,7

2013

173

84,4

2014

180

89.4

2015

171

89,5

2016

163

86

 

З метою виконання Закону України від 19.05.2009 №1343-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», ведеться банк даних багатодітних сімей району. Здійснюється видача посвідчень батькам та дітям з багатодітних родин. За звітний період видано 88 посвідчень батькам та 168 посвідчень дитині з багатодітної родини. Згідно із законом багатодітні родини користуються пільгами, а саме: 50% знижка за користування житлом (квартирна плата), 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги), 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, позачергове встановлення квартирних телефонів, діти з багатодітних родин користуються безоплатним проїздом усіма видами автомобільного транспорту.

Служба у справах дітей та сім’ї відповідає за підготовку нагородних документів для присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жінкам району, які народили та виховали п’ятеро і більше дітей. Комісією з розглянуто та подано за відповідний період 2 прохання про нагородження. У 2016 році присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 3 жінкам району.

Оздоровлення дітей району є одним із пріоритетних напрямів.

Протягом 2016 року у районі оздоровлено 4688 дітей, що на 1547 дітей більше ніж за відповідний період минулого року, з них:

 • сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – всього 163 дітей, оздоровлено 128 дітей (78,5%);
 • діти, що мають інвалідність – всього 312 дітей, оздоровлено 86 дітей (27,6%);
 • діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – всього 1961 дітей, оздоровлено 726 дітей (37%);
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб – всього 902 дитини, оздоровлено 76 дітей (8,4%);
 • діти учасників АТО - всього 315 дітей, оздоровлено 218 дітей (69,2%).

За підсумками 2016 року міською, селищною та 9 сільськими радами, які мають програми по оздоровленню дітей, виділено (з урахуванням змін) на придбання путівок 1 722 263,16 гривень. З районного бюджету виділено 895 866,67 гривень.

         Вишгородська районна державна адміністрація постійно реалізовує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян: пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

         Також сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту.

Протягом звітного періоду забезпечено щомісячну виплату соціальних допомоги, а саме:

- відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” державну допомогу отримали 4 100 сімей з дітьми на суму понад 62 299,9 тис. грн., (у порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість одержувачів зменшилась на 12,9%);

- відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” державну соціальну допомогу отримали 644 особи на суму 10 633,9 тис.грн. (у порівнянні з відповідним періодом 2015 року кількість одержувачів збільшилась на 6,4%);

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 „Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме” тимчасову державну допомогу отримали 92 особи на суму 253,1 тис. грн. (у порівнянні з минулим роком кількість одержувачів зменшилась на 56,2%).

Станом на 1 січня 2017 року кількість призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг становить 12552 сімей, що в 2,1 рази більше ніж за минулий рік, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становить 1040 сімей, що на 91,5% більше ніж за 2015 рік.

Серед населення проводиться роз‘яснювальна робота з питань призначення та виплати субсидій шляхом надання консультацій, висвітлення чинного законодавства у засобах масової інформації.

Станом на 01.01.2017 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги знаходиться на обліку 19 596 електронних карток пільговик категорій громадян.

 

Категорія осіб, які мають право на пільги

Кількість осіб

Учасники бойових дій

988

Учасники війни

850

Член сім'ї загиблого (пом.) ветерана війни

339

Інвалід війни

494

Дитина війни

6136

Ветерани праці

10267

Пенсіонер за віком

11690

Особа (ЧАЕС) – 1 категорія

1947

Особа (ЧАЕС) – 2 категорія

1756

Інвалід військової служби

5

Ветеран військової служби

184

Ветеран органів внутрішніх справ

94

Дитина з багатодітної сім'ї

681

Інвалід-дитина

45

Дитина (ЧАЕС) – інвалід

10

Інваліди загального захворювання

240

Особа з особливими трудовими заслугами

2

Ветеран служби цивільного захисту

8

Особа (ЧАЕС) – 3 категорія

289

Багатодітна сім’я

370

Міліціонер на пенсії

0

Військовослужбовець СБУ на пенсії

7

Вдова ЧАЕС

715

Дитина ЧАЕС потерпіла

2371

Вдова ветерана військової служби

64

Педагоги та медики на пенсії

225

 

За 2016 рік забезпечено відшкодування вартості пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема:

- відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 2486 особам відшкодовано вартість пільг на суму 7 293,3 тис. грн. (сума коштів, нарахована на відшкодування вартості пільг за звітний період більша на 64,1% проти показника за 2015 рік);

- за професійною та соціальною ознакою відповідно до законів України „Про освіту”, „Про охорону здоров’я”, „Про культуру” відшкодовано вартість пільг 110 особам на суму 659,3 тис. грн. (за 2016 рік сума коштів, нарахована на відшкодування пільг більше на 40% проти показника за 2015 рік);

- відповідно до Закону України „Про соціальний захист дітей війни” відшкодовано вартість пільг 1690 особам на суму 2 044,3 тис. грн. (за 2016 рік сума коштів, нарахована на відшкодування вартості пільг більше на 1% проти показника за 2015 рік);

- відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” відшкодовано вартість пільг 4581  суму 9048,2 тис. грн. (за 2016 рік сума коштів, нарахована на відшкодування вартості пільг більше на 25,2% проти аналогічного показника за 2015 рік).

Вживаються заходи щодо дотримання вимог Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Станом на 01.01.2017 року на обліку перебуває 3745 громадян, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій.

Протягом звітного періоду забезпечено нарахування:

- компенсацій сім'ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 9,54 тис. грн., що менше на 93,6% ніж за 2015 рік;

- щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 13 374,2 тис. грн., що більше на 4,9% від показника 2015 року.

Проводиться робота по формуванню центрального банку даних з проблем інвалідності. Усі інваліди, які перебувають на обліку для забезпечення автотранспортом, засобами реабілітації та пересування, унесені до бази центрального банку інвалідів.

Протягом 2016 року:

- 15 інвалідам видані інвалідні візки (на 9 візків більше в порівнянні з минулим роком);

- 20 інвалідам загального захворювання забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування (на 11 путівок менше в порівнянні з минулим роком).

Станом на 01.01.2017 року надійшло 30 заяв від учасників АТО на санітарно-курортне лікування, 7 з них забезпечено путівками.

У районі забезпечені умови для функціонування районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який охоплює усі населені пункти району. До складу територіального центру входить стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких громадян, у якому перебуває 22 пенсіонери.

На вирішення соціальних проблем мешканців району направлена і районна комплексна програма «Турбота». Актуальною статтею витрат програми «Турбота» є адресна матеріальна допомога. Протягом 2016 року одноразову матеріальну допомогу отримали 1288 осіб на суму 1 млн.грн., що більше відповідних показників аналогічного періоду минулого року на 69 осіб та 0,1 тис. грн., у тому числі для воїнів АТО та їх сімей надана допомога 233 особам на суму 207,8 тис.грн., для переселенців з окупованих територій – 40 особам на суму 13,9 тис.гривень.

Протягом  2016 року до Вишгородського районного центру зайнятості за отриманням соціальних послуг звернулося 1624 незайнятих громадян, що на 1,7% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Статус безробітних отримали 772 особи.

Усього впродовж звітного періоду на обліку в службі зайнятості перебували і отримували соціальні послуги 1808 незайнятих осіб, що на 2,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Першочергова увага приділяється широкомасштабній профорієнтаційній роботі та професійному навчанню, що дає можливість задовольнити потребу роботодавців у необхідних кадрах та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних громадян.

Молоді, яка звертається до центру зайнятості, надаються профконсультації з питань стану ринку праці, можливості безкоштовного отримання професій. Протягом 2016 року зареєстровано 345 осіб віком до 35 років, з них працевлаштовані 139 осіб.

З початку року укладено 1 договір на 20 робочих місць на проведення громадських робіт, в яких взяло участь 8 осіб. За звітний період у громадських роботах тимчасового характеру взяло участь 170 осіб.

Велика кількість послуг незайнятому населенню та безробітним громадянам надається центром зайнятості згідно регламенту щодо задоволення клієнтів та роботодавців служби зайнятості. Створений інформаційний куточок, постійно поновлюється інформація для роботодавців, контролюється наповнюваність бази даних вакантних посад.

Безробітні, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості і хочуть розпочати власну справу мають можливість пройти курси: “Основи підприємницької діяльності” та отримати одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. З початку 2016 року надано одноразову виплату допомоги по безробіттю 1 безробітній особі, з числа учасників АТО.

Проведено 92 семінари з роботодавцями району на актуальні теми, в яких взяло участь 559 представників підприємств. Проведено 26 міні-ярмарок, в яких взяло участь 26 представників роботодавців та 366 безробітних, 5 днів відкритих дверей, 2 круглих стіли.

Станом на 01.01.2017 року 100 осіб проходили професійне навчання, що на 3 особи більше ніж у минулому році. Після навчання працевлаштовано 91 особа, з них 48 жінок. Це обумовлено тим, що на навчання направляються безробітні тільки під замовлення роботодавців. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання  в 2016 р  на 1.9% менше минулого року.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2016 рік становила 5 607 грн., що на 1277 грн., або на 29,5% більше, ніж за 2015 рік та перевищує середній показник по області на 378 грн., або на 7,2 відсотка (по області 5 229 грн.).

Станом на 1 січня 2017 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району складає 249,4 тис.грн. Порівняно до початку року сума заборгованості зменшилась на 41,1 тис.грн., або на 14,1%. Вся заборгованість на економічно активних підприємствах.

З метою прийняття невідкладних заходів для погашення заборгованості із виплати заробітної плати постійно проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств-боржників по виплаті заробітної плати. За результатами цієї роботи у звітному періоді проведено 12 засідань тимчасової комісії Вишгородської райдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за результатами розгляду приймаються конкретні рішення, даються доручення.

Проводиться реєстрація колективних договорів та угод, змін та доповнень до них. На 1 січня 2016 року у районі зареєстровано 270 колективних договорів, 45 з яких пройшли реєстрацію у звітному періоді.

За 2016 рік районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено 12 засідань, на які запрошено 76 керівників та головних бухгалтерів підприємств і організацій, що виплачували заробітну плату працівникам в розмірі нижче за мінімальний.

Вишгородською об’єднаною державною податковою інспекцією при перевірках підприємств щодо легалізації трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками порушень не виявлено. За звітний період проведено 9 перевірок щодо легалізації трудових відносин.

         Відповідно до Закону України «Про національну поліцію» Вишгородський ВП ГУНП в Київській області здійснює наступні завдання:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидія злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Вишгородський ВП в своїй діяльності керується та забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

         Поліція забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, а саме забезпечують охорону громадського порядку під час проведення виборів, свят, масових заходів - змагань, кожного дня патрулюють вулиці району з метою забезпечення порядку. У середньому за добу до патрулювання груп реагування патрульної поліції залучається 5 нарядів. Основним завданням вказаних груп є реагування на повідомлення громадян, які надходять на спецлінію «102», та проведення превентивних заходів по недопущенню скоєнню кримінальних правопорушень.

Також, працівниками Вишгородського ВП забезпечується здійснення контролю за дотриманням «Правил дорожнього руху України» на території м. Вишгород та Вишгородського району.

Вишгородським відділом поліції забезпечується розгляд звернень  громадян та їх об'єднань. Так, протягом 2016 року розглянуто 2840 листів та заяв (скарг) громадян не кримінального характеру .

Також, працівниками поліції здійснюються заходи щодо організації правового інформування і виховання населення. Так, протягом 2016 року в місцевих газетах опубліковано 108 статей інформаційного характеру, щотижнево публікуються статті виховного та інформаційного характеру в мережі Інтернет на сторінці «Фейсбук». Працівниками ювенальної превенції щомісячно проводяться лекції та семінари в навчальних закладах Вишгородського району з метою правового виховання дітей на тему «Безпека дорожнього руху», «Пагубний вплив наркотиків на організм та відповідальність за вживання наркотичних речовин», профілактичні лекції щодо адміністративного законодавства.

Керівництво Вишгородського ВП приймає участь в засіданнях комісій з питань цивільного захисту Вишгородського району та в межах наданих повноважень, відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту, реалізовує завдання, визначенні планом.

Працівниками поліції ведуться профілактичні обліки. Так, у 2016 році поставлено на облік 177 осіб, із них:

 • звільнених з місць позбавлення волі 166, поставлено на облік у 2016 році 55/ знято 28;
 • засуджених за особливо тяжкі та тяжкі злочини 2 і більше разів - 80, поставлено на облік у 2016 році - 22 /знято16;
 • засуджених за злочини середньої тяжкості, невеликої тяжкості 78, поставлено на облік у 2016 році 17 /знято 1;
 • осіб, щодо яких було встановлено адміністративний нагляд 8, поставлено на облік у 2016 році – 16/знято 11
 • засуджених за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов’язано з позбавлення волі 187, поставлено на облік у 2016 році 11 /знято 4;
 • осіб, які вчинили насильство в сім’ї після винесення їм офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї 229, поставлено на облік у 2016 році 134/ знято 218;
 • психічно хворих, які є суспільно небезпечні і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров’я 2, поставлено на облік у 2016 році -0 /знято 0.

Протягом 2016 року Вишгородським РВ УДМС України в Київській області забезпечувалось виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України. Так, 74 іноземцям оформлено посвідки на постійне та тимчасове проживання в Україні, оформлено та видано 32 дозвола на імміграцію в Україну іноземцям та ОБГ.

Вишгородський РВ УДМС України в Київській області постійно сприяє органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) у додержанні правил паспортної системи.

За 2016 рік на території Вишгородського району виявлено 9 нелегальних мігрантів, з яких до 7 прийнято рішення про примусове повернення до країни походження, 1 примусово видворено за межі України, 1 скорочено термін перебування на території України.

До адміністративної відповідальності притягнуто 51 іноземця та 17 громадян України за сприяння незаконному перебування іноземців на території України.

Вишгородський РВ УДМС України в Київській області забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.

Станом на 31 грудня 2016 на території Вишгородського району зареєстровано 69 релігійних організацій, 16 церков та конфесій, що на одну більше в порівнянні з 2015 роком.

Сигнали оповіщення, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників підприємств, установ, організацій, населення всіма наявними засобами зв'язку, мовлення, оповіщення.

Засоби, які залучаються для забезпечення оповіщення і інформування органів управління, сил цивільного захисту та населення:

комплекс апаратури П-164, який дає змогу проводити оповіщення керівного складу і населення цього району (міста). Керівний склад цивільного захисту району оповіщається телефонами із застосуванням обладнання циркулярного виклику (П-164-Ц);

3 (три) електросирени централізованого запуску, які підключені до автоматизованої системи централізованого оповіщення області для подачі сигналу «Увага всім»;

радіотрансляційні вузли підрозділів стадійно-лінійної дільниці № 6 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком»

для оповіщення та інформування населення через радіотрансляційнійну мережу проводового радіомовлення (в наявності близько 3 тис. радіоточок та вуличні гучномовці);

Оповіщення може проводитись як від оперативного чергового Вишгородського районного відділу ГУ Національної поліції України в Київській області з виносного пульту управління (П-164-У) так і з станційно-лінійної дільниці № 6 центру телекомунікацій Київської міської філії ПАТ “Укртелеком”.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.08.2015 року утворено районну евакуаційну комісію.

Комісією розроблений План евакуації населення при виникнення аварій на небезпечних об’єктах району, інші плануючі документи з питань евакуації.

Протокольним рішенням засідання Вишгородської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 липня 2016 року (протокол № 9) зобов’язано структурні підрозділи адміністрації, органи місцевого самоврядування, виконкоми міської, селищної та сільських рад району визначити спроможність кожного окремого освітнього закладу, закладу культури на розміщення та забезпечення життєдіяльності евакуйованих осіб, скласти перелік приміщень, в яких можуть бути розміщені евакуйовані особи, наявність необхідних предметів та обладнання для забезпечення життєдіяльності евакуйованих осіб, поновити схеми евакуації та склад приймальних евакуаційних комісій.

У Вишгородському районі районі діє ряд Програм:

Програма захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки;

Програма накопичення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Вишгородському районі на 2015-2019 роки.

Протягом 2016 року, в результаті виконання вищевказаних програм, загалом виділено майже 940 тисяч грн., зокрема виділено: 160000грн на придбання напірних пожежних рукавів Ø150 мм (40 шт), 48000 грн на придбання напірних пожежних рукавів Ø77 мм (40 шт) та 490000 грн на придбання мотопомпи VARISCO JD 6-250 G10 FKL10 TRAILER, 145000 грн на ремонт ПНС-110.

Відповідно до рекомендацій адміністрації органи місцевого самоврядування створили місцеві матеріальні резерви для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території їх громад.

Облік матеріальних цінностей проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Вишгородською районною ланкою територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Київської області вживаються певні заходи для створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності сил і засобів цивільного захисту, захисту населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій.

Розроблено План реагування на надзвичайні ситуації, який затверджено головою Вишгородської районної державної адміністрації. В Плані визначені всі імовірні надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального характеру, які можуть виникнути на території району, визначено сили і засоби для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Навчання керівного складу і фахівців органів управління та сил територіальної підсистеми району організовано на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.

Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань на суб’єктах господарювання розроблені.

Протягом 2016 року в районі проведено 37 комплексних об’єктових тренувань, 138 протипожежних тренувань.

Для інформаційно-просвітницької роботи з непрацюючим населенням у місті та при сільських і селищних радах в районі розроблена документація в 5 консультаційних пунктів.

Поряд з цим проводиться робота по масовому навчанню населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях, оформлені необхідні наглядові матеріали.

За 2016 рік в районних редакціях газет «Слово», «Вишгород» було висвітлено 65 статті, щодо попередження та недопущення виникнення НС природного та техногенного характеру та загибелі людей на них. На районному радіомовленні прозвучало 194 бесіди. В мережі інтернет протягом року висвітлено 256 інформацій. В соціальних мережах «Fecebook», «В контакті» та «Twitter», розміщено 185 інформацій. Випущено 24 листівки загальним тиражем 3000 штук. Розміщено інформаційні листівки, плакати (стенди), соціальної реклами з основ безпечної життєдіяльності в житлових будинках, гуртожитках, адміністративних закладах, торгівельних закладах, медичних та лікувальних  закладах, освітніх закладах, поштах та готелях.

В загальноосвітніх закладах освіти навчання способам захисту від надзвичайних ситуацій здійснюється в рамках вивчення предметів «Основи здоров'я» та «Захист Вітчизни» (розділ «Цивільний захист»). Практичне відпрацювання дій в умовах надзвичайних ситуацій відбувається під час проведення Днів цивільного захисту у школах та Тижнів безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах.

У 35 шкільних та дошкільних навчальних закладах району проведено тижні знань безпеки життєдіяльності а також було здійснено 7 екскурсій до пожежних частин району. Проводились вікторини, конкурси, кращих знавців та активних учасників було відзначено нагородами та цінними подарунками. Проведено районний етап Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та взято участь в обласному етапі. Проведено районний етап Всеукраїнського дитячого художнього конкурсу на протипожежну та техногенну тематику «Захистимо країну від лиха».

Військовий облік громадян на території Вишгородського району організований та здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», інших керівних документів з питань військового обліку.

Військовий облік організований та здійснюється у 28 сільських радах, 1 селищній раді та у всіх підприємствах, установах, організаціях зареєстрованих на території району.

Протягом року відібрано та призвано на військову службу за контрактом 92 чоловіки. В цілому, планове завдання щодо відбору громадян на військову службу за контрактом, за 2016 рік виконано на 74 %.

Відповідно до розпоряджень голови Вишгородської районної державної адміністрації Про організацію і проведення в районі призову громадян на строкову військову службу впродовж 2016 року на строкову військову службу було призвано 62 чоловіки, що становить 100% від планових показників.

На обліку у військовому комісаріаті перебуває 831 громадян, учасників бойових дій, в тому числі 542 громадянина, учасників антитерористичної операції на Сході країни. Крім того на обліку у військовому комісаріаті перебуває 471  пенсіонерів Міністерства оборони України.

Впродовж 2016 року військовим комісаріатом видано 75 посвідчень учасника бойових дій та талонів на пільговий проїзд військовозобов’язаним, які приймали участь в антитерористичній операції, на 16 чоловік оформлені документи для отримання пенсії.

На 538 учасників бойових дій підготовлені документи на отримання щорічної разової грошової допомоги передбаченої постановою Кабінету Міністрів України.

Правом на санаторно-курортне лікуванням скористались 16 ветеранів військової служби з числа пенсіонерів Міністерства оборони України.

Мобілізаційна підготовка та мобілізація на території Вишгородського району організований та здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», інших керівних документів з питань мобілізації.

Відповідно до розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації сплановані та проведені заходи щодо вдосконалення порядку оповіщення, збору, поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин. Під керівництвом першого заступника голови адміністрації проведено заходи щодо вдосконалення пункту управління мобілізацією на території району.

З метою підготовки до наступної черги часткової мобілізації в районі проводяться заходи щодо відновлення військового обліку громадян, оповіщення військовозобов’язаних про їх явку до військового комісаріату з метою уточнення військово-облікових документів. Організована робота військово-лікарської комісії. З посадовими особами місцевих рад проведені заняття щодо вивчення організаційно-методичних вказівок на наступну чергу часткової мобілізації.

Щомісячно проводяться заходи щодо вдосконалення навиків особовим складом підрозділів територіальної оборони. Під керівництвом досвідчених інструкторів, за підтримки голови адміністрації, проводяться навчальні стрільби з особовим складом підрозділів територіальної оборони, заняття з медичної, тактичної, інженерної підготовки.

У взаємодії з адміністрацією району у повному обсягу виконані плани підготовки резервістів першої черги на навчальних зборах у складі бойових військових частин.

З метою належного виконання заходів мобілізаційної підготовки, територіальної оборони прийнята районна Програма «Про забезпечення потреб мобілізації та територіальної оборони на 2017 рік».

Вишгородською районною державною адміністрацією у звітному періоді проводилася широка інформаційна кампанія щодо необхідності об’єднання громад та децентралізації державної влади.

З метою вивчення та публічного обговорення питання добровільного об’єднання громад у Вишгородському районі постійно проводяться круглі столи за участю голів місцевих рад району, громадськості, ЗМІ.

З метою якісного інформування населення про свою діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення основних подій та заходів, які проводяться в районі, на офіційному веб-сайті Вишгородської районної державної адміністрації, на сторінці райдержадміністрації в соціальній мережі «Facеbook» та у місцевих засобах масової інформації.

Інформаційна політика районної державної адміністрації направлена на задоволення потреб жителів району та якнайширшого висвітлення діяльності органів державної влади.