Центр надання адміністративних послуг  - постійний діючий орган при Вишгородській районній державній адміністрації  з 1 грудня 2015 року, який утворений розпорядженням  голови Вишгородської райдержадміністрації від 01.12.2015 № 386.  Центр надання адміністративних послуг  Вишгородської райдержадміністрації  знаходиться  за адресою:

07300 Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, площа Шевченка, 1, кім. 10, 11.

Тел. 04596-22-702, 04596-23-902, факс 044-579-24-61

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Режим роботи Центру надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації

Прийомні дні

Години прийому

понеділок

9:00 - 17:00

вівторок

9:00 - 17:00

середа

9:00 - 17:00

четвер

9:00 - 20:00

п'ятниця

9:00 - 16:00

субота  -  неділя

Вихідний

* Без перерви на обід

Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг:

Прийом документів

Прийомні дні

Години прийому

понеділок - п'ятниця

9:00 - 13:00

 

Видача документів

понеділок - середа

14:00 - 17:00

четвер

14:00 - 20:00

п'ятниця

14:00- 16.00

 

Начальник Центру надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації   - Камінська Ольга Олександрівна

Адміністратори  - Зайченко Альона Олександрівна, Богданова Тетяна Олександрівна

Основними завданнями центрів є:

  1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
  2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
  3. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
  4. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
  5. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
  6. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.
  7. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

                Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про адміністративні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” від 16.05.2014 №523-р та з метою врегулювання адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації затверджено перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації.

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації

 

Найменування адмiнiстративної послуги

               

Суб’єкт надання адміністративної послуги

 

1. Державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

2. Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

3. Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

5. Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

6. Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

7. Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

8. Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою-пiдприємцем за її рішенням

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

9. Державна реєстрацiя: права власностi на нерухоме майно iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна)

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

10. Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

11. Реєстрацiя громадського об’єднання

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

12. Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

13. Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл громадського об’єднання

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

15. Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

16. Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

18. Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

19. Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

20. Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

21. Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції

22. Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення)

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

27. Реєстрацiя мiсця проживання особи

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

28. Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

29. Реєстрацiя мiсця перебування особи

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

30. Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи

Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області

31. Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

32. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

33. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

34. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць з видачею витягу

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

35. Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

36. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

37. Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

38. Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць

обмеження у використаннi земель

земельну дiлянку

2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї)

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

3) викопiювань з кадастрової карти (плану) та iншої картографiчної документацiї

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

39. Видача довiдки про: 1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю), 2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної приватизацiї за певним видом її цiльового призначення (використання)

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

40. Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

41. Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

43. Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв

Управління Держземагентство у Вишгородському районі

45. Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв

Вишгородського районного управління головного управління Держсанепіслужби у Київській області

46. Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Вишгородський районний відділ головного управління державної служби з надзвичайних ситуації України у Київській області

47. Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi

Дозвільний центр Вишгородської районної державної адміністрації

 

            Складовою частиною Центру надання адміністративних послуг Вишгородської райдержадміністрації  є дозвільний  центр, утворений  відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.