Українська революція 1917–1921 років — низка подій, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917–1921 роках.

Початком Української Революції можна вважати Лютневу Революцію в Російській імперії, до складу якої входила більша частина земель історичної Київської Русі-України (українські, малоросійські губернії) у ході якої, а також Жовтневого перевороту у Петрограді, було проголошено автономну Українську Державу-Республіку у складі Росії, яка на початковій фазі більшовицько-української війни проголосила про свою самостійність і незалежність. В жовтні 1918 року Українська Революція поширюється на території розселення українського народу в межах Австро-Угорської імперії. У період 1917–1921 років в молодій Українській державі неодноразово змінювалась влада, гасла і прапори, назви, уряди і розміри підконтрольних їм земель (УНР, Українська Держава, ЗУНР). Врешті решт владу в на більшій території Українській Республіці захопили прорадянські і промосковські налаштовані більшовицькі революційні військово-політичні діячі (УНР(р), УСРР), які у 1922 році підписали угоду з Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою та Закавказькою Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою про створення Радянського Союзу. Таким чином Українська Держава продовжила формальне існування, але фактично, за умовами союзного договору стала невіддільною частиною Сполучених Радянських Держав. Територія Східною Галичини та Західної Волині була окупована Польською Республікою, Північна Бессарабія - Королівством Румунія, а Закарпаття - Чехословацькою Республікою. Для відновлення незалежної Української Держави, завершення справи Української Революції потрібно було чекати і боротися до 1991 року.

Отже, Українська Революція 1917-го року великою мірою зазнала поразки. Ця поразка була наслідком незгуртованості політичної еліти, незавершеності процесу формування нації, відмінностей між національними та соціальними завданнями визвольного руху, його обумовленості зовнішніми політичними й насамперед військовими факторами. Однак, не досягши повною мірою своєї мети Українська Революція разом з тим явила світу Києво-Руську, Українську Державу (хай і у складі Сполучених Радянських Держав) започаткувала процес формування модерної політичної нації, відродила традицію державності.

Українська Революція 1917–1921 років — революційні події на землях історичної Київської Русі-України, на території розселення українського народу в межах колишньої Російської імперії та Австро-Угорської імперії, які являли собою боротьбу за правду, свободу і народовладдя під різними гаслами і прапорами, боротьбу українського трудового народу за своє національне і соціальне визволення, які повністю змінили структуру влади у східній Європі, призвели до появи сучасної Києво-Руської, Української Держави-Республіки (згадується під різними назвами за різних урядів і у різних офіційних документах) у 1917–1921 роках, яка у 1922–1991 рр. була у складі СРСР, а з 1991 рр. стала незалежною, другою за величиною державою у Європі. Українська Революція є складовою частиною Російської Революції відносно тих подій, які відбувались на землях колишньої Російської імперії).