Питання виплати коштів за рішеннями судів у даний час регулюється Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та Постановою Кабінету Міністрів України від 3.09.2014 № 440 «Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою», відповідно до яких погашення заборгованості здійснюється Держказначейством у межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Саме Постановою КМУ від 3.09.2014 № 440, яка набрала чинності 23.09.2014 р., затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою (далі – Порядок).

 Цей Порядок визначає механізм обліку виконавчих документів та судових рішень, передбачених пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Дія зазначеного Порядку поширюється на рішення судів, які видані або ухвалені до 1.01.2013 (у тому числі які були змінені рішеннями апеляційного чи касаційного суду).

Указана урядова постанова передбачає звернення громадян до державної виконавчої служби.

Відповідно до п.4 вищезазначеного Порядку Заявник подає до органу державної виконавчої служби:

– заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

– оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) та копію паспорта громадянина України.

Державна виконавча служба після опрацювання відповідних документів має передати відомості про виплату коштів за рішенням суду до органів Держказначейства.

Погашення заборгованості здійснюється Держказначейством у межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.