Заходи

Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Київської області щодо  виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів

  1. Удосконалення нормативно-правової бази

1.1. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів у Вишгородському об’єднаному управління Пенсійного фонду України Київської області, що регулюють їх діяльність, з метою внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду та приведення у відповідність актуальним корупційним викликам і загрозам.  

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А., керівники самостійних структурних підрозділів 

Протягом 2017 року.

II.Організаційно-управлінські заходи

2.1. Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Вишгородським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів документів.  

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А.,Загородня І.Б.

Протягом 2017 року.

2.2. Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів у Вишгородському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А., керівники самостійних структурних підрозділів 

Протягом 2017 року.

2.3. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А., керівники самостійних структурних підрозділів.

Протягом 2017 року.

2.4. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Ющенко М.П., Нестерова Т.М.

Протягом 2017 року.

2.5. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.  

Кудрінська Н.А., Апаренкова А.В.

II, III, IV квартали 2017 року.

2.6. Продовження впровадження відео- та аудіофіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням прав осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Кудрінська Н.А., Апаренкова А.В., Карпенко А.В., Харитонова Л.М.

                    За окремим графіком в межах фінансових можливостей.

2.7. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, які безпосередньо здійснюють прийом.

Пальченко М.М., Карпенко А.М.

                    Протягом 2017 року.

2.8. Забезпечення проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пальченко М.М., Карпенко А.М.

                    Протягом 2017 року.

2.9. Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю направлення управлінням розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, застосування фінансових санкцій, передачі карток особових рахунків платників та інших документів Вишгородським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області за новим місцезнаходженням платника.

Кудрінська Н.А., Апаренкова А.В.

                    Протягом 2017 року.

III. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

3.1. Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області. У разі виявлення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками управління - вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.  

Кудрінська Н.А., Пальченко В.М., керівники самостійних структурних підрозділів.

Протягом 2017 року.

3.2. Забезпечення оприлюднення інформації про результати виконання заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у Вишгородському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області.  

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А.

Протягом 2017 року.

  1. Удосконалення роботи з персоналом

4.1. Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.  

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А.,  керівники самостійних структурних підрозділів.

Протягом 2017 року.

4.2. Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) у Вишгородському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А.

У встановленні строки.

4.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців. 

Кудрінська Н.А., Грищенко Л.А., керівники самостійних структурних підрозділів.

Протягом 2017 року.

4.4. Проведення тестування працівників Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. 

Кудрінська Н.А., Пальченко Л.А., Грищенко Л.А.

Протягом 2017 року.

  1. Сфера публічних фінансів

5.1. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, передбаченого законодавством.

Кудрінська Н.А., Апаренкова А.В.

У встановленні строки.

5.2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

Апаренкова А.В.

Протягом 2017 року.

5.3. Здійснення Вишгородським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Кудрінська Н.А., Апаренкова А.В., Загородня І.Б.

Протягом 2017 року.

5.4. Здійснення моніторингу організації та проведення Вишгородським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

Кудрінська Н.А., Апаренкова А.В., Загородня І.Б.

II, III, IV квартали 2017 року.