В зв'язку з численними зверненнями пенсіонерів, що отримують пенсію згідно Закону України «Про державну службу» (в редакції від 16.12.1993 року №3723-XII), щодо перерахунку пенсій державним службовцям спеціалісти головного управління Пенсійного фонду України у Київській області надають роз’яснення.

Статтею 37-1 Закону України «Про державну службу» (в редакції від 16.12.1993 року № 3723-XII) було передбачено, що в разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим Законом відповідно здійснювався перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсії здійснювався, виходячи із сум заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Порядок проведення перерахунку пенсій у разі підвищення заробітної плати працюючим державним службовцям було визначено пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 року за № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії». Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2000 №865, а саме: вилучено пункт 4 даної постанови щодо порядку обчислення заробітної плати при проведенні перерахунків пенсій державним службовцям у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету міністрів України.

Окрім того, з 01.05.2016 року набрав чинності Закон України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу», згідно з п.2 Прикінцевих та перехідних положень якого втратив чинність Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993, окрім статті 37, що застосовується до призначення пенсій державним службовцям. Законом від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу» не передбачено можливість здійснення перерахунків уже призначених пенсій державним службовцям.

Таку ж правову позицію з даного приводу висловив Вищий адміністративний суд у своїх ухвалах від 18.12.2015 року по справі №К/800/37525/15 та від 28.01.2016 року по справі № К/800/51159/15.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що відсутні будь-які правові підстави для того, аби видавати довідку про заробітну плату для перерахунку пенсії державним службовцям, оскільки фактично скасовано норми законодавства, які визначали право особи на перерахунок призначеної пенсії у зв'язку з підвищенням заробітної плати державного службовця за відповідною посадою та підстави для такого перерахунку.

Головний спеціаліст управління внутрішнього аудиту ГУ ПФУ у Київській області Дубовик О.Є.